1/1
Xích cưa

Xích H42 3/8" 1,5 mm

Bước răng
3/8"
Rãnh xích
1,5 mm
 
 
 
 
 
 

Mô tả sản phẩm

Xích tốc độ cao, độ rung thấp có loại mắt cắt "chisel", lý tưởng cho người dùng yêu cầu cắt gỗ sạch sản lượng cao. Khuyến cáo dùng cho loại cưa 50cc đến 100cc.