Reťazové píly26. 3. 2024

Ako vymeniť šnúru štartéra na reťazovej píle

Pri používaní reťazovej píly sa môže štartovacia šnúra poškodiť alebo aj odtrhnúť.

To sa môže stať, keď reťazovú pílu používate:

 • v prašných podmienkach
 • v borovicových lesoch alebo iných typoch lesov, ktorých stromy obsahujú veľké množstvo živice

Ak je štartovacia šnúra veľmi poškodená alebo roztrhnutá, vymeňte ju.

Čo budete potrebovať:

 • ochranné okuliare
 • ochranné rukavice
 • novú štartovaciu šnúru, ktorej dĺžka závisí od vášho modelu reťazovej píly.
 • kliešte

Ako vymeniť šnúru štartéra na reťazovej píle

 1. Uvoľnite skrutky na kryte štartéra.
 2. Odstráňte kryt štartéra.
 3. Vytiahnite šnúru štartéra približne 30 cm a vložte ju do zárezu na kladke.
 4. Nechajte kladku pomaly sa otáčať dozadu, aby sa uvoľnila vratná pružina.
 5. Použitú štartovaciu šnúru odstráňte z rukoväti a kladky.
 6. Pripevnite novú šnúru štartéra ku kladke. Naviňte šnúru štartéra približne 3 otočky okolo kladky.
 7. Pretiahnite štartovaciu šnúru cez otvor v kryte štartéra a rukoväť štartovacej šnúry.
 8. Na konci štartovacej šnúry urobte pevný uzol.
Bolo tento článok užitočný?