Ako skontrolovať a vymeniť zapaľovaciu sviečku na kosačke na trávu

Tento článok je o kontrole a výmene zapaľovacej sviečky na kosačke na trávu Husqvarna. Ak hľadáte informácie o tom, ako skontrolovať a vymeniť zapaľovaciu sviečku na kosačke so sediacou obsluhou Husqvarna, kliknite sem.

Ak chcete, aby kosačka na trávu Husqvarna optimálne fungovala, je potrebné dbať na to, aby bola zapaľovacia sviečka čistá a fungovala správne. Ak je zapaľovacia sviečka znečistená alebo poškodená, môžu sa vyskytnúť problémy so štartovaním tlačenej kosačky.

Ako vymeniť zapaľovaciu sviečku na kosačke na trávu

Zapaľovaciu sviečku skontrolujte vtedy, keď motor:

 • má nízky výkon
 • nejde ľahko naštartovať
 • nefunguje správne pri voľnobežných otáčkach

K tomu potrebujete:

 • kľúč na zapaľovaciu sviečku
 • oceľovú kefu
 • novú zapaľovaciu sviečku, ak je stará sviečka poškodená. Dbajte na to, aby ste používali správny typ zapaľovacej sviečky podľa modelu motora kosačky na trávu.
  UPOZORNENIE: Vždy používajte správny typ zapaľovacej sviečky. Nesprávny typ zapaľovacej sviečky môže spôsobiť poškodenie výrobku.
 1. Vyberte kábel zapaľovania.
 2. Odstráňte zapaľovaciu sviečku pomocou kľúča.
 3. Skontrolujte zapaľovaciu sviečku. Vymeňte ju, ak sú elektródy spálené alebo ak je izolácia popraskaná alebo poškodená.
 4. Ak zapaľovacia sviečka nie je poškodená, očistite ju oceľovou kefkou.
 5. Odmerajte medzeru medzi elektródami a uistite sa, či je správna. Príslušné informácie o správnej medzere nájdete v návode na obsluhu pre model vašej tlačenej kosačky.
  Ako nastaviť vzdialenosť medzi elektródami zapaľovacej sviečky na kosačke
 6. Ak zapaľovacia sviečka nie je poškodená, vložte ju späť, inak použite novú zapaľovaciu sviečku rovnakého typu. Otáčajte sviečku, kým sa nedotkne sedla zapaľovacej sviečky.
  UPOZORNENIE: Nesprávne utiahnuté zapaľovacie sviečky môžu spôsobiť poškodenie motora!

Ako znížiť hromadenie nečistôt na zapaľovacej sviečke

Bolo tento článok užitočný?