Ako vyčistiť alebo vymeniť vzduchový filter na kosačke na trávu

Tento článok je o tom, ako čistiť a vymeniť vzduchový filter na kosačke na trávu Husqvarna. Ak hľadáte informácie o tom, ako čistiť a vymeniť vzduchový filter na kosačke so sediacou obsluhou Husqvarna, kliknite sem.

Ak chcete, aby kosačka na trávu Husqvarna optimálne fungovala, je potrebné dbať na to, aby bol vzduchový filter čistý a fungoval správne. Znečistený alebo poškodený vzduchový filter môže spôsobiť problémy so štartovaním kosačky alebo môže dôjsť k strate výkonu pri používaní.

V prašných podmienkach vykonávajte údržbu vzduchového filtra častejšie.

UPOZORNENIE: Výrobok neštartujte bez vzduchového filtra. Ak je vzduch znečistený, zvyšuje sa opotrebovanie motora.

Vyberte typ vzduchového filtra vo výrobku:

Čistenie papierového filtra

Znečistený vzduchový filter môže spôsobiť poškodenie alebo nesprávnu prevádzku motora.

 1. Odstráňte kryt vzduchového filtra a vyberte vzduchový filter.
 2. Filter sa čistí údermi o rovnú plochu. Na čistenie filtra nepoužívajte rozpúšťadlá s obsahom ropných látok, petrolej alebo stlačený vzduch.
 3. Pri montáži skontrolujte, či vzduchový filter úplne tesní k držiaku filtra.

POZNÁMKA: Dlhodobo používané vzduchové filtre sa nedajú úplne vyčistiť. Vzduchový filter pravidelne vymieňajte. Poškodené vzduchové filtre sa musia vždy vymeniť.

Výmena papierového filtra

 1. Stlačte svorky na kryte vzduchového filtra.
 2. Opatrne vyberte kryt vzduchového filtra z motora.
 3. Skontrolujte, či vzduchový filter nie je poškodený.
 4. Ak je vzduchový filter poškodený alebo nefunkčný, vymeňte ho za nový. Dbajte na to, aby ste použili správny typ vzduchového filtra podľa modelu vašej kosačky.
 5. Pri montáži postupujte v opačnom poradí.

Čistenie penového filtra

 1. Demontujte kryt vzduchového filtra (A).
 2. Vyberte penové filtre (B).
  UPOZORNENIE: Skontrolujte, či filtre nie sú poškodené alebo opotrebované. Poškodené filtre vymeňte.
 3. Vyčistite filtre mydlovou vodou.
 4. Prepláchnite ich čistou vodou.
 5. Vytlačte z filtrov vodu a nechajte ich vyschnúť.

Výmena penového filtra

 1. Namažte penové filtre motorovým olejom.
 2. Prebytočný olej odstráňte pritlačením čistej handričky na filter.
 3. Nainštalujte filter. Filter musí pevne dosadnúť na držiaku vzduchového filtra.
 4. Nasaďte kryt vzduchového filtra.

Bolo tento článok užitočný?