Ridery26. 3. 2024

Ako vyčistiť alebo vymeniť vzduchový filter na kosačke so sediacou obsluhou

Ak chcete, aby kosačka so sediacou obsluhou optimálne fungovala, je potrebné dbať na to, aby bol vzduchový filter čistý a fungoval správne. Ak je vzduchový filter znečistený alebo poškodený, môžu sa vyskytnúť problémy so štartovaním kosačky so sediacou obsluhou alebo sa vám môže stať, že bude mať nižší výkon počas používania.

K tomu potrebujete:

  • čistiacu kefku alebo stlačený vzduch.
  • nový vzduchový filter, ak je starý filter poškodený. Uistite sa, že používate správny typ vzduchového filtra v závislosti od modelu vašej kosačky so sediacou obsluhou.

Ako vymeniť vzduchový filter:

  1. Otvorte kryt motora.
  2. Povoľte gombíky, ktoré držia kryt vzduchového filtra, a vyberte kryt.
  3. Vyberte vložku vzduchového filtra z telesa filtra.
  4. V prípade potreby vzduchový filter vyčistite.
  5. Ak je vzduchový filter poškodený alebo nefunkčný, vymeňte ho za nový. Dbajte na to, aby ste použili správny typ vzduchového filtra podľa modelu vašej kosačky so sediacou obsluhou.
  6. Pri montáži postupujte v opačnom poradí.
Bolo tento článok užitočný?