Uputstva i vodiči

Kako promeniti noževe na Automower® robotskoj kosačici

Kad se noževi pohabaju ili kad vrhovi trave počnu da blede i da izgledaju iscepkano pri košenju, treba da zamenite noževe na robotskoj kosačici da biste zadržali radne karakteristike. Obavezno koristite originalne noževe i vijke, i uvek zamenite vijak kad i nož, jer stari vijak može da se pohaba i da dovede do labavljenja noža pri radu.

Detaljan vodič za zamenu noževa

 1. Uverite se da je glavni prekidač isključen.
 2. Nosite zaštitne rukavice.
 3. Okrenite robotsku kosačicu.
 4. Rotirajte zaštitnu ploču tako da se njen otvor poravna sa vijkom za nož.
 5. Odšrafite nož. Vijak odvijte šrafcigerom, poželjno sa magnetnim vrhom.
 6. Razdvojte zaštitnu ploču i disk sa noževima i uklonite nož i vijak.
 7. Očistite prljavštinu četkom iz Husqvarna kompleta za čišćenje i mekom vlažnom krpom.
 8. Čvrsto pritegnite novi nož novim vijkom. Uvek zamenite i vijak i nož.
 9. Pazite da sa svakim vijkom koristite jedan nož, inače bi sistem za košenje mogao da bude neujednačen.
 10. Proverite da li se noževi slobodno okreću.

Koliki je radni vek Automower® noževa?

Normalni radni vek Automower® noževa je 3 do 6 nedelja kada se koriste pod povoljnim uslovima, ali radni vek noževa se razlikuje i zavisi od, na primer:

Pogledajte naš kompletan asortiman dodataka za robotske kosačice.

  Šta će se desiti ako ne promenim noževe na Automower® robotskoj kosačici?

  Rad sa tupim noževima daje lošije rezultate košenja. Otkos nije dobar pa je potrebno više energije, zbog čega robotska kosačica ne može da pokosi očekivanu površinu.