Slik lader du et BLi 36 V-batteri

Lade et BLi-X 36 V-batteri

Følg instruksjonene for å lade BLi-X 36 V-batteriet så raskt og trygt som mulig:

  1. Koble batteriladeren til en stikkontakt. Ladelampen blinker én gang.
  2. Koble batteriet til batteriladeren. LED-lampen for lading lyser.
  3. Fjern batteriet fra batteriladeren når det er fulladet. Trykk på batteriindikatorknappen for å se batteristatusen. Batteriet er fulladet når alle indikatorlampene lyser.
  4. Trekk i støpselet for å ta batteriladeren ut av strømuttaket. Ikke dra i ledningen.

FORSIKTIG: Kontroller at batteriet, batteriladeren og kontaktene på batteriet er rene og tørre.

ADVARSEL: Ikke sett batteriet i batteriladeren hvis det er skittent eller vått.

Kompatibilitet med BLi-batterier og -ladere

Hovedregelen er at man kun skal bruke Husqvarnas batteriladere for å lade Husqvarnas BLi-batterier. Du kan bruke alle Husqvarnas ladere med alle Husqvarnas BLi-batterier.

MERK: Du kan ikke bruke QC80F-batteriladeren til å lade BLi 950X.

Optimale temperaturintervaller for batteri og batterilader

For at Husqvarna-batteriet og batteriladeren skal fungere optimalt, må temperaturen være innenfor et visst intervall ved bruk.

Batterilader

Bruk batteriladeren bare i omgivelsestemperaturer fra 5 °C (41 °F) til 40 °C (104 °F).

BLi-batteri

BLi-batteriet lades ikke hvis batteritemperaturen er lavere enn 5 °C (41 °F).

BLi-batteriet lades ikke hvis batteritemperaturen er høyere enn 50 °C (122 °F).

Var denne artikkelen nyttig?