BLi-X-batteriets holdbarhet og tips for oppbevaring over lengre tid

Lengre oppbevaring av Husqvarna BLi-X-batterier kan påvirke produktet og holdbarheten.

BLi-X-batteriets holdbarhet

Levetiden til Husqvarnas BLi-batterier er ca. 18 måneder.

I løpet av denne perioden kan du oppbevare dem på en hylle uten å risikere dyputladning.

Oppbevaring av BLi-X-batteri over lengre tid

Hvis du planlegger å lagre BLi-X-batteriet over en lengre periode, må du sørge for at det alltid er ladet til ca. 50 % i løpet av lagringsperioden.

For å nå en ladestatus på 50 % må du lade ut batteriet til bare to indikatorlamper for ladestatus er igjen. Hvis batteriet er utladet, kan du sette det i en batterilader og koble det fra laderen når den tredje indikatorlampen for ladestatus begynner å blinke.

Hvis du har behov for å lagre BLi-batteriene i en lengre periode, bør du sjekke ladestatusen av og til og lade BLi-batteriene ved behov for å unngå at de blir dypt utladet.

Var denne artikkelen nyttig?