Veiledninger og håndbøker

Slik sliper du et motorsagkjede

Saging med sløvt kjede fører til høyere drivstofforbruk og stor slitasje. Heldigvis kan du lett unngå dette ved å slipe kjedet riktig og regelmessig. Alt du trenger å vite om å slipe motorsagen finner du her.

Hva trenger jeg for å slipe kjedet?

Dette er slipeverktøyene for motorsagen du trenger for å holde kjedet skarpt:

 • Rundfil
 • Flat fil
 • Filmal
 • Stubbeskrustikke

Husk at rundfilen og filmalene er forskjellige for ulike kjedetyper.

How to use a chainsaw Working with chainsaws, part 1

Filevinkler

Tennene skal slipes med disse vinklene:

 • Slipevinkel for topplate
 • Sagevinkel for sideplate
 • Slip ned-vinkel
 • Dybdemålerinnstilling

Vinklene kan variere avhengig av kjedetypen din. En god metode for å få tilbake riktig vinkel på tennene er å bruke en slipemåler. Da slipper du å tenke på de forskjellige vinklene for å sikre et godt resultat. Bare følg instruksjonene, så får du riktige vinkler på sagtennene.

Illustrations Use Chainsaw Book 1 Working with chainsaws, part 1 (2:3 ratio)

Hvor ofte skal kjedet slipes?

Skarpheten til sagens kjede svekkes over tid, selv om du ikke har saget i materialer som reduserer skarpheten (stein, jord osv.). Kjedet blir sløvt. Hvis kjedet har saget mot stein, er det ubrukelig og må slipes øyeblikkelig. Hvis du bruker en motorsag store deler av dagen, passer det å slipe kjedet med en fil hver gang du fyller på drivstoff. Det er enklere å slipe litt og ofte, enn å vente lenge mellom hver sliping. Du får også bedre presisjon og arbeider mer effektivt.

Hvordan slipes kjedet?

Vi anbefaler å bruke en Husqvarna-filmal for best sliperesultat. Prøve å slipe vekk så lite materiale som mulig.

Begynn med å finne den korteste tannen. Alle tennene skal slipes like lange som den korteste tannen.

 • Legg filmalen på kjedet. Pilene på filmalen skal peke i kjedets rotasjonsretning (mot nesehjulet). Forsikre deg om at malen berører kjedet.
How to use a chainsaw Working with chainsaws, part 1
 • Bruk en rundfil. Hold sliperen i 90 ° vinkel i forhold til rullene på slipemåleren. Slip med begge hendene. Filen skal hvile på begge rullene. Slip sagtennene bort fra deg med jevne bevegelser.
 • Fortsett deretter med å slipe hver tann. Hver sagtann skal slipes slik at den er skarp. Det er viktig at alle sagtennene har samme lengde.
Working with chainsaws part 1
 • Når du har slipt alle sagtennene på den ene siden, løsner du skrustikken og fester sverdet i motsatt retning. Deretter sliper du sagtennene på samme måte fra motsatt side.
How to use a chainsaw Working with chainsaws, part 1

Slipe i skogen

En stubbeskrustikke er et nyttig verktøy når man må slipe kjedet i skogen. Slå den ned i en stubbe eller stokk, og fest sverdet som i en vanlig skrustikke. Fil i henhold til fileinstruksjonene.

Working with chainsaws part 1

Hvordan stiller jeg inn dybdemåleren riktig?

Innstillingen av dybdemåleren avgjør hvor dypt sagtannen sager. Hvis dybdemålerinnstillingen er stilt veldig lavt, tar planet svært lite av treet.

Hvis dybdemålerinnstillingen er for høy, vil sagtannen sage for dypt i treet. Dette skaper et mer aggressivt kutt, noe som kan føre til høy vibrasjon. Dette øker også risikoen for kast, og det utsetter motorsagen for unødig stress.

Kontroller dybdemåleren hver 3.–5. gang du sliper kjedet, under normal slitasje, og oftere under stor slitasje. Bruk dybdemålerverktøyet og den flate filen til å kontrollere og stille inn riktig høyde. Merkingen «Soft» (Myk) og «Hard» på måleren henviser til mykt tre (bartrær) og frossent eller hardt tre (løvtrær).

Når skal kjedet skiftes?

Det er på tide å skifte motorsagkjedet når den lengste delen av en sagtann er kortere enn 4 millimeter, eller du finner sprekker.