Bruksvilkår

Husqvarna setter pris på din interesse for selskapet og sine produkter. Vi oppfordrer deg til å lese nøye gjennom disse Bruksvilkårene før du bruker Nettstedet. Ved å bruke Nettstedet godtar du å være bundet av Vilkårene.

Generelt

Dette nettstedet og alle tilhørende undernettsteder (samlet omtalt som "Nettstedet") publiseres og vedlikeholdes av Husqvarna AB (publ) / GARDENA GmbH eller deres konsernselskaper, datterselskaper eller avdelingskontorer (samlet omtalt som HUSQVARNA). Din bruk av Nettstedet er underlagt en juridisk bindende avtale mellom deg og HUSQVARNA ("Avtalen"). Det følgende er vilkårene i Avtalen ("Vilkårene"). Ved å bruke Nettstedet erkjenner du at du har lest, forstått og samtykket til Vilkårene og alle tilknyttede dokumenter. Det er viktig at du leser dem nøye. Hvis du ikke samtykker til Vilkårene og alle tilknyttede dokumenter, har du ikke lov til å bruke Nettstedet.

Lisens

Under forutsetning av Vilkårene som beskrives i denne Avtalen, gir HUSQVARNA deg en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, begrenset rett til å åpne, bruke og vise dette Nettstedet og materialet det inneholder. Du samtykker til ikke å avbryte eller forsøke å avbryte driften av Nettstedet på noen måte.

This authorization is not a transfer of title in the Materials and copies of the Materials and is subject to the following restrictions: 1) you must retain, on all copies of the Materials downloaded, all copyright and other proprietary notices contained in the Materials; 2) you may not modify the Materials in any way or reproduce or publicly display, perform, or distribute or otherwise use or communicate them for any public or commercial purpose; and 3) you must not transfer the Materials to any other person unless you give them notice of, and they agree to accept, the obligations arising under these Terms. Du godtar å følge alle ytterligere restriksjoner som vises på Nettstedet, siden de kan oppdateres fra tid til annen.

Brukergarantier

Du bekrefter og garanterer at du skal bruke Nettstedet i samsvar med disse Vilkårene, inkludert lovene og bestemmelsene i denne Avtalen, og at du skal overholde alle eksisterende og fremtidige retningslinjer og regler for Nettstedet. You agree that you will not use the Site to: (a) transmit spam or unsolicited communications; (b) pretend to be HUSQVARNA or someone else or allow a third party to pretend to be you; (c) forge headers or otherwise manipulate identifiers in order to disguise the origin of any content transmitted through the Site; (d) misrepresent your affiliation with a person or entity; (e) act in a manner that negatively affects other users' ability to use the Site; (f) engage in activities that would violate any applicable law, (g) post or transmit any material which violates or infringes in any way upon the rights of others or which is unlawful, abusive, defamatory, vulgar or otherwise objectionable or which contains any advertising or solicitation with respect to products or services or (h) collect or store personal data about other users unless specifically authorized by such users.

Personvernbetingelser

Informasjon om HUSQVARNAs retningslinjer for personvern, hvordan vi innhenter og håndterer personopplysningene dine og hvordan vi beskytter personvernet ditt, er å finne i HUSQVARNAs personvernerklæring. Når du bruker dette nettstedet, samtykker du til at personopplysningene dine brukes i henhold til HUSQVARNAs personvernerklæring.

Endringer

HUSQVARNA forbeholder seg retten til etter eget skjønn å endre, modifisere, legge til eller fjerne deler av denne Avtalen helt eller delvis, når som helst og uten forvarsel. Endringer i denne Avtalen vil tre i kraft når de legges ut på Nettstedet. Hvis du fortsetter å bruke Nettstedet etter at endringene i Avtalen er lagt ut, blir dette sett på som en godkjennelse av endringene.

Åndsverkrettigheter

Du erkjenner og samtykker til at alle åndsverkrettigheter (inkludert, men ikke begrenset til opphavsrett, patenter, kunnskap, konfidensiell informasjon, databaserettigheter og rettigheter til varemerker og design, både registrert og uregistrert) til Nettstedet tilhører HUSQVARNA eller deres lisenshavere. All goodwill og alle åndsverkrettigheter som oppstår gjennom bruken av slike åndsverkrettigheter som tilhører HUSQVARNA, skal være til nytte for HUSQVARNA.

Dette Nettstedet med alle Materialene det inneholder, er opphavsrettslig beskyttet av globale lover om opphavsrett og avtalebestemmelser. Du godtar å overholde alle globale lover om opphavsrett gjennom din bruk av dette Nettstedet, inkludert alt Materiale, og å forhindre eventuell uautorisert kopiering av Materialene. HUSQVARNA gir deg ingen uttrykte eller underforståtte rettigheter under noe lovverk for patenter, design, varemerker, opphavsrettigheter eller forretningshemmeligheter.

Legg merke til at eventuelle opplysninger, uoppfordrede forslag, ideer eller annet som mottas, ikke regnes som konfidensielt eller proprietært. Ved å sende informasjon eller materiale, bortsett fra i en patentinformasjonserklæring som beskrevet i Husqvarnas retningslinjer for vurdering av uoppfordrede ideer, gir du HUSQVARNA ubegrenset, vederlagsfri, ugjenkallelig og verdensomspennende lisens til å bruke, reprodusere, vise, utføre, endre, overføre og distribuere materialet eller informasjonen, og du godtar at HUSQVARNA står fritt til å bruke ideer, konsepter, kunnskap eller teknikker du sender oss, uansett formål.

Programvare

Eventuell programvare som er tilgjengelig for nedlasting fra dette webområdet ("Programvaren"), tilhører HUSQVARNA og/eller deres leverandører med opphavsrett.

Bruk av Programvaren er underlagt betingelsene i sluttbrukeravtalen, hvis en slik finnes, som er vedlagt eller inkludert i Programvaren ("Lisensavtale"). Hvis ikke annet er angitt i Lisensavtalen, gjøres Programvaren tilgjengelig for nedlasting utelukkende for bruk av sluttbrukere. Reproduksjon eller distribusjon av Programvaren som ikke samsvarer med Lisensavtalen, kan medføre sivil eller strafferettslig forfølgelse.

UTEN BEGRENSNINGER I DET FOREGÅENDE ER KOPIERING ELLER REPRODUKSJON AV PROGRAMVAREN TIL ANDRE SERVERE ELLER PLASSERINGER FOR VIDERE REPRODUKSJON ELLER DISTRIBUSJON UTTRYKKELIG FORBUDT.

PROGRAMVAREN GARANTERES BARE, HVIS I DET HELE TATT, I HENHOLD TIL VILKÅRENE I LISENSAVTALEN. UNNTATT SOM ANGITT I LISENSAVTALEN FRASKRIVER HUSQVARNA MED DETTE SEG ALLE GARANTIER OG VILKÅR NÅR DET GJELDER PROGRAMVAREN, INKLUDERT ALLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OG VILKÅR FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR EN BESTEMT OPPGAVE, EIENDOMSRETT ELLER UKRENKELIGHET.

Andre nettsteder

For din bekvemmelighet kan Nettstedet inneholde koblinger til nettsteder på Internett som eies, publiseres og vedlikeholdes av tredjeparter. HUSQVARNA forplikter seg ikke til å overvåke eller gjennomgå innhold på slike tredjeparts nettsteder, og HUSQVARNA er heller ikke ansvarlig for nøyaktigheten eller påliteligheten til noen slike tredjeparts nettsteder.

Eksterne koblinger til Nettstedet

Alle lenker til Nettstedet må være skriftlig godkjent av HUSQVARNA, bortsett fra at HUSQVARNA samtykker til koplinger der: (i) koblingen er en tekst-kopling som bare inneholder navnet "HUSQVARNA" og ikke inneholder noen av HUSQVARNA eller dets rettighetshavers beskyttede varemerker; (Ii) lenken "peker" bare til www.husqvarna.com og ikke til dypere sider; (Iii) lenken, når den aktiveres av brukeren, viser denne siden i fullskjerm i et fullt funksjonsdyktig nettleservindu og ikke i en "ramme" på tilkoplede Nettstedet, og (iv) utseendet, posisjonen og andre sider av lenken kan verken skape et falskt inntrykk av at en enhet, aktiviteter eller produkter er tilknyttet eller sponset av HUSQVARNA heller ikke være slik at den svekker den goodwill knyttet til navnet og varemerker for HUSQVARNA eller deres tilknyttede selskaper.

Utelukkelse av underforståtte garantier

Selv om vi har gjort vårt ytterste for å sikre nøyaktigheten til informasjonen på og tilgjengeligheten til dette Nettstedet, tar ikke HUSQVARNA noe ansvar for dette. MATERIALENE KAN INNEHOLDE UNØYAKTIGHETER OG SKRIVEFEIL. HUSQVARNA GIR INGEN GARANTIER FOR NØYAKTIGHETEN ELLER FULLSTENDIGHETEN TIL MATERIALENE ELLER PÅLITELIGHETEN TIL NOEN RÅD, MENINGER, UTSAGN ELLER ANNEN INFORMASJON SOM VISES ELLER DISTRIBUERES GJENNOM NETTSTEDET. DU ERKJENNER AT DET ER PÅ EGEN RISIKO HVIS DU STOLER PÅ SLIKE MENINGER, RÅD, UTSAGN, NOTATER ELLER OPPLYSNINGER. ALT INNHOLD LEVERES "SOM DET ER" OG "SOM TILGJENGELIG". HUSQVARNA FRASIER SEG UTTRYKKELIG ALLE FREMSTILLINGER OG GARANTIER AV ALLE SLAG, UTTRYKTE OG UNDERFORSTÅTTE, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, GARANTIER FOR SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR EN BESTEMT OPPGAVE, UKRENKELIGHET ELLER BRUKEN AV DETTE NETTSTEDET ELLER INNHOLDET. HUSQVARNA GIR INGEN FREMSTILLINGER ELLER GARANTIER FOR DETTE NETTSTEDETS SIKKERHET. DU ERKJENNER AT ALL INFORMASJON SOM SENDES, KAN FANGES OPP. HUSQVARNA GIR INGEN GARANTIER FOR AT NETTSTEDET, NETTSTEDETS SERVERE ELLER ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON SOM SENDES AV HUSQVARNA, ER UTEN VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE ELEMENTER. ALLE SLIKE FREMSTILLINGER, GARANTIER OG BETINGELSER UTELUKKES, UNNTATT I DEN GRAD AT DET ER FORBUDT VED LOV Å UTELUKKE DEM. DENNE UTELUKKELSEN AV UNDERFORSTÅTTE GARANTIER SKAL OGSÅ GJELDE FOR EVENTUELLE TREDJEPARTS NETTSTEDER.

Information that is published on the web site may contain references or cross references to HUSQVARNA products, services etc. that are not announced or available in your country. The accuracy of such information cannot be guaranteed, particularly since this information is subject to change, specific requirements or availability and such references do not imply that HUSQVARNA intends to announce such products, services etc. in your country. Contact your local dealer for complete details regarding the products, services etc. which may be available to you and for ordering. HUSQVARNA reserves the right, at its sole discretion, to change, modify, add and/or withdraw any product, service etc. at any time and without giving prior notice.

Begrensning av ansvar

HUSQVARNA SKAL IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER HOLDES ANSVARLIG FOR EVENTUELLE DIREKTE, INDIREKTE, FØLGESMESSIGE, STRAFFENDE, SPESIELLE ELLER TILFELDIGE SKADER (INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, ERSTATNING FOR TAP AV OMSETNING, KONTRAKT, INNTEKT, DATA ELLER INFORMASJON SAMT DRIFTSSTANS) SOM FØLGE AV ELLER I FORBINDELSE MED BRUKEN AV ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE DETTE NETTSTEDET ELLER INNHOLDET ELLER SOM RESULTAT AV ELLER I FORBINDELSE MED DISSE VILKÅRENE, SELV OM HUSQVARNA HAR BLITT OPPLYST OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. I TILLEGG TIL VILKÅRENE I DETTE DOKUMENTET SKAL IKKE HUSQVARNA UNDER NOEN OMSTENDIGHETER HOLDES ANSVARLIG FOR EVENTUELLE FEIL, UNØYAKTIGHETER, UTELATELSER ELLER ANDRE DEFEKTER ELLER UVENTET ELLER UAUTENTISK INFORMASJON PÅ DETTE NETTSTEDET. DENNE BEGRENSNINGEN AV ANSVAR SKAL OGSÅ GJELDE FOR EVENTUELLE TREDJEPARTS NETTSTEDER.

Jurisdiksjonserklæring

Dette Nettstedet kontrolleres, betjenes og administreres av HUSQVARNA's kontor i Sverige. HUSQVARNA gir ingen fremstillinger om at materialene på dette Nettstedet er egnet eller tilgjengelige for bruk andre steder utenfor Sverige. Det er forbudt å bruke Nettstedet fra territorier der innholdet på Nettstedet er ulovlig. Hvis du bruker dette Nettstedet fra steder utenfor Sverige, har du ansvaret for å overholde alle lokale lover. Lovverket i Kongeriket Sverige skal styre denne Avtalen uten å iverksette dens bestemmelser om lovkonflikter. Stockholms tingrett skal ha eksklusiv jurisdiksjon i første instans for eventuelle tvister som oppstår av denne Avtalen.

Dette dokumentet ble sist oppdatert 25.05.18.