1/1
File (mm)
4.0

Inačica proizvoda

 
 
 
 
 
 

Opis proizvoda

Novi, poboljšani dizajn sa duljim vijekom trajanja.