Puutarhatraktorin moottoriöljyn tarkistaminen ja vaihtaminen

Jotta Husqvarna-puutarhatraktorisi toimisi parhaalla mahdollisella tavalla, moottoriöljy on vaihdettava vuosittain. Se on paras tehdä ennen käyttökauden alkua.

Puutarhatraktorin moottoriöljyn tason tarkistaminen

 1. Pysäköi tuote tasaiseen paikkaan ja sammuta moottori.
 2. Avaa moottorin suojus.
 3. Kierrä mittatikku auki ja vedä se ylös.
 4. Pyyhi mittatikku puhtaaksi öljystä.
 5. Aseta mittatikku takaisin paikalleen ja kierrä se kiinni.
 6. Kierrä mittatikku auki, vedä se taas ylös ja tarkista öljytaso.
 7. Öljytason on oltava mittatikun merkkien välissä. Jos taso on ADD (Lisää) -merkin lähellä, lisää öljyä mittatikun FULL (Täynnä) -merkkiin asti.
 8. Lisää säiliöön öljyä mittatikun aukon kautta. Lisää öljyä hitaasti.
 9. Kiristä mittatikku asianmukaisesti ennen kuin käynnistät moottorin. Käynnistä moottori ja anna sen käydä joutokäynnillä noin 30 sekunnin ajan. Pysäytä moottori. Odota 30 sekuntia ja tarkista öljyn määrä uudelleen.

HUOMAUTUS: Varmista, että käytät puutarhatraktorimallillesi suositeltua moottoriöljyä. Sen voi tarkistaa tuotteen käyttöohjeessa. Älä sekoita kahta erilaista öljytyyppiä.

Puutarhatraktorin moottoriöljyn vaihtaminen

Jos moottori on kylmä, käytä moottoria 1–2 minuuttia ennen kuin tyhjennät moottoriöljyn. Näin moottoriöljy on lämmintä ja tyhjennys on helpompaa.

VAROITUS: Älä käytä moottoria pidempään kuin 1–2 minuuttia ennen moottoriöljyn tyhjentämistä. Moottoriöljy kuumenee voimakkaasti, ja kuuma öljy voi aiheuttaa palovammoja. Anna moottorin jäähtyä ennen kuin valutat moottoriöljyn pois moottorista.

VAROITUS: Jos moottoriöljyä joutuu iholle, pese öljy pois vedellä ja saippualla.

 1. Aseta moottorin tyhjennystulpan alle sopiva astia.
 2. Irrota öljynpoistoletku pidikkeestä ja työnnä se raosta.
 3. Poista mittatikku.
 4. Irrota öljynpoistoletkun tyhjennysventtiilin tulppa ja anna moottoriöljyn valua astiaan.
 5. Kun kaikki öljy on valunut pois, asenna tulppa tyhjennysventtiiliin.
 6. Jos moottorissa on öljynsuodatin, vaihda öljynsuodatin. Löydät vaiheittaiset ohjeet alla olevasta osiosta.
 7. Täytä öljyä hitaasti mittatikun aukon kautta. Käytä kuvan lämpötila-alueiden mukaista viskositeetiltaan sopivaa öljyä.

  HUOMIO: Älä sekoita kahta erilaista öljytyyppiä.
 8. Asenna mittatikku.
 9. Hävitä käytetty moottoriöljy.
Oliko tästä artikkelista hyötyä?