Wood Pile
Sådan gør du og vejledninger

Hugning af træ

Træ er en af menneskets ældste energikilder. Med de stigende energipriser er træ som fyringskilde blevet populært igen – ikke blot som en hyggefaktor, men også til at opvarme vores hjem. Her er nogle tips, der gør det nemmere og mere sikkert at hugge træ – eller snarere at kløve det.

Der er risiko for begrebsforvirring, når det drejer sig om at hugge træ. For skovarbejdere betyder det ofte at fælde træer, mens det for husejere med brændeovne betyder at kløve brænde. Men hvorfor kløver man træet? Tja, det er simpelthen for at tørre det, før det kan brændes. 

Brænde skal tørre 

Frisk træ indeholder ca. 45 % vand, og når du kløver det, kan det bedre tørre, fordi barken fungerer som fugtbarriere og låser fugten fast. Træer, der fældes og hugges til brænde sidst på vinteren, kan ikke anvendes før tidligst efteråret samme år, og ideelt set bør det ligge og tørre hele efteråret og vinteren. Det er vigtigt kun at brænde med tørt træ, da vådt træ producerer dårligere forbrænding og mindre varme. Derudover dannes der sod og tjære, som sætter sig fast i skorstenen og producerer usunde udledninger. Fugtindholdet i brændbart brænde er 15-20 %. Når du stabler dit brænde, skal du være opmærksom på, at træet tørrer bedre, hvis det stables med den resterende bark nedad. 

Kan man fælde birketræ om sommeren? 

Uanset om du bruger en kædesav eller andet værktøj, er det bedste tidspunkt til fældning af træ til brænde, når træerne er tørrest, hvilket er sent om vinteren og tidligt om foråret. Hvis du bestiller uskåret træ og får det leveret i denne periode, skal du starte med at skære træet i passende længder. Brug helst en savbuk af træ, hvilket letter skæringen og giver større præcision. Så er det bare et spørgsmål om at begynde at kløve. Vær omhyggelig med at skære træet lige, da det er vanskeligt eller umuligt at placere et skråt skåret træstykke på skæreblokken. Den nemmeste måde er at kløve træet relativt hurtigt efter, træet er blevet fældet. Hvis det efterlades for længe, bliver det sværere at kløve. 

Hvis birketræ fældes om sommeren, er det godt, hvis bladene forbliver på træet, inden det skæres og kløves. De trækker saften ud og tørrer træet hurtigere. Efter en måned er bladene blevet gule, og du kan skære og kløve træet i egnede brændestykker. Det er naturligvis også i orden at kløve brænde om efteråret. Luften er som regel tør om vinteren, hvilket giver gode betingelser for, at træet kan tørre. 

Hvilket brænde er bedst? 

Mængde af varme, som træet afgiver, afhænger af, hvordan og hvor træet er vokset. Generelt har træer, der er vokset langsomt på tør jord, en højere tæthed og dermed et højere energiindhold end træer, der er vokset på fugtig jord. Varmeværdien varierer også mellem de forskellige dele af træet, afhængigt af mængden af fedt og harpiks i træet. 

Når det drejer sig om energiindhold pr. kubikmeter, er de tungere træsorter de bedste: bøg, eg og asketræ brænder i lang tid og giver en dejlig ild. Birk giver 2660 kWh/m3, mens bøg giver 3032 kWh/m3, som kun overgås af syren, der giver hele 4500 kWh/m3. Syren er imidlertid vanskelig at opnå i store mængder. 

Nåletræer som gran og fyr brænder godt, men afgiver mindre varme. Fyr giver 2341 kWh/m3 og gran kun 2022 kWh. Desuden frigør træ fra nåletræer en masse gnister og skal derfor brændes bag luger eller pejsegitter. Det er også muligt at blande forskellige trætyper og brænde birk og gran sammen. Blødt træ er også godt til at tænde op med. 

Forberedelse til kløvning af brænde 

Det er ikke særlig kompliceret at kløve træ, men det kan kræve lidt forberedelse. Brug en flad og åben overflade, hvor du har masser af plads, og hvor andre ikke kommer tæt på. En massiv skæreblok er et must. Sørg for, at den er tung og stabil, og at den står fast på en overflade, der ikke giver sig, da dette reducerer skæreeffekten. Skæreblokken må ikke være over knæhøjde. 

Placer det træstykke, der skal kløves, så langt væk fra dig som muligt på den kant af skæreblokken, som er længst væk fra dig. Årsagen er, at hvis du ikke rammer, vil øksen ramme skæreblokken, og du reducerer risikoen for at ramme jorden eller dine ben. Hold øksen i strakte arme, og hold fast langt ud på økseskaftet, så får du mest mulig kraft. Økseskaftet skal være vandret, når øksen rammer træet. 

Store, knudrede træstykker 

Hvis du har store træstammer eller knudrede og fordrejede stykker, kan det være svært at kløve dem kun ved brug af øksen. Undgå at lirke øksen ud til siderne, da du kan beskadige den og endda knække skaftet. Brug i stedet kiler, som du fører ind i træet med en forhammer, så træet kløves. Indsæt kile nummer to yderligere i revnen, så den udvider sig, og fortsæt derefter med at flytte kilerne, indtil hele stykket er kløvet. Brug ikke din almindelige økse til dette, da den kan tage skade. Brug kun en flækøkse eller en forhammer. 

Hvilken type økse skal man vælge? 

Der findes forskellige typer økser til forskellige formål, men hvis du ønsker at købe en økse til at kløve træ så effektivt som muligt, skal du vælge en kløveøkse. En større universaløkse kan også bruges, men fordelen ved kløveøksen er, at den har en form, der er specielt beregnet til kløvning af brænde, hvilket gør arbejdet betydeligt lettere. En kløveøkse har et stort, tungt, kileformet hoved, der giver bedre kløvning af træ. Kløveøksen er lavet til at skære langs træets struktur, i modsætning til en træøkse der er beregnet til at skære på tværs af strukturen. En variant er flækøksen, som med den såkaldte forhammer-nakke er beregnet til at slå kiler, hvis du støder på usædvanligt knudrede stykker træ. 

Beskyttelsesforanstaltninger, når du hugger træ 

Det er vigtigt at være forsigtig, når du kløver træ, og du skal sikre, at der ikke er andre i nærheden af skæreblokken, mens du gør det. Det er en god idé at bruge sikkerhedsbriller for at undgå at få splinter i øjnene og handsker for at undgå slitage og beskadigelse af hånden. Sikkerhedssko med stålkappe er også gode, da de beskytter dine fødder mod faldende træstykker.