Frontridere11-02-2024

Sådan udskifter du et brændstoffilter på din havetraktor

For at din havetraktor kan fungere optimalt, skal du sørge for, at brændstoffilteret fungerer korrekt. Hvis brændstoffilteret er beskadiget, kan der være problemer med at starte din havetraktor, eller du kan opleve effekttab, mens du bruger produktet.

Til dette skal du bruge:

  • fladtang
  • flydende rengøringsmiddel
  • et nyt brændstoffilter

Sådan udskiftes brændstoffilteret

  1. Åbn motordækslet for at få adgang til brændstoffilteret.
  2. Tryk brændstoftanken sammen for at undgå lækage.
  3. Flyt slangeklemmerne væk fra brændstoffilteret med en fladtang.
  4. Træk brændstoffilteret væk fra slangeenderne. En lille mængde brændstof kan løbe ud.
  5. Skub det nye brændstoffilter ind i slangeenderne. Påfør flydende rengøringsmiddel på brændstoffilterets ender for at gøre samlingen nemmere.
  6. Sørg for, at filteret er installeret i den korrekte retning. Pil mod motoren.
  7. Skub slangeklemmerne ind mod brændstoffilteret.
Var denne artikel til hjælp?