Automower®01-03-2024

Sådan optimerer du installationen af en Automower®-robotplæneklipper til stejle skråninger

Automower på stejl bakke

Hvis du har en udfordrende, bakket have, er det vigtigt at vælge en Automower®-model, der passer til opgaven. Dette er det første trin, der sikrer, at robotplæneklipperen kan håndtere de stejle skråninger. Derudover skal du også optimere installationen af afgrænsnings- og guidekablet, vedligeholde plæneklipperen korrekt og bruge det rigtige tilbehør og de rigtige indstillinger.

Hvor stejle skråninger kan min Automower®-robotplæneklipper håndtere?

Krævende skråninger skal håndteres af en robotplæneklipper, der er optimeret til at være funktionsdygtig på skråninger. Automower®-standardmodeller kan håndtere skråninger med en hældning på 25-50 %, afhængigt af modellen. Vores modeller med firehjulstræk 435X AWD eller 535 AWD kan håndtere skråninger op til imponerende 70 % (35˚), hvilket svarer til en sort skiløjpe. Se brugervejledningen til din Automower®-model for at se, hvilken hældning robotplæneklipperen kan håndtere.

Sådan beregnes skråningens hældning

Hældningen (%) beregnes som højdeforskellen i centimeter for hver 100 cm. Eksempel: 15 cm/100 cm = 15%.

Sådan lægges et afgrænsningskabel på en stejl bakke

Hvordan afgrænsningskablet lægges på en stejl bakke, er forskelligt mellem vores standardmodeller og vores AWD-modeller.

Standard Automower®-modeller

 • Inden for arbejdsområdet kan robotplæneklipperen håndtere områder, der hælder op til den maksimale garanterede skråning for modellen. Stejlere områder skal isoleres af afgrænsningskablet.
 • Læg ikke afgrænsningskablet på tværs af en skråning, der er stejlere end 15 % (10 % for Aspire R4, 25 % for NERA-modeller), da der er risiko for, at robotplæneklipperen vil få svært ved at dreje der. Risikoen er størst under fugtige vejrforhold, hvor hjulene kan glide på det våde græs.
 • Når en del af arbejdsområdets ydre kant hælder mere end 15 % (10 % for Aspire R4, 25 % for NERA-modeller), skal afgrænsningskablet lægges 20-35 cm på en flad overflade (afstanden varierer mellem modellerne, se brugervejledningen for nærmere oplysninger) før skråningens begyndelse.
 • For skråninger, som støder op til en offentlig vej, anbringes en sikkerhedsbarriere på mindst 15 cm langs den ydre kant af skråningen. Du kan bruge en mur eller et hegn som sikkerhedsbarriere.

AWD Automower®-modeller:

 • Ved skråninger, der er op til 50% stejle inde i arbejdsområdet, fungerer produktet normalt. Hold en afstand på 1,5 m mellem afgrænsningskablet og forhindringer eller mellem forhindringer.
 • Ved skråninger, der er mellem 50 og 70% stejle, skal du sørge for, at der ikke er forhindringer på skråningen.
 • Der skal være en afstand på 1,5 m fra bunden af skråningen til afgrænsningskablet.
 • For skråninger, som støder op til en offentlig vej, anbringes en sikkerhedsbarriere på mindst 15 cm langs den ydre kant af skråningen. Du kan bruge en mur eller et hegn som sikkerhedsbarriere.

Sådan lægges guidekablet på en stejl bakke

Hvordan guidekablet lægges på en stejl bakke, er forskelligt mellem vores standardmodeller og vores AWD-modeller.

Standard Automower®-modeller

 • Læg guidekablet diagonalt på en hård skråning for at give din Automower®-robotplæneklipper optimalt træk og minimere slitagen på græsset.
 • Det anbefales at sørge for, at der ikke er forhindringer som f.eks. træer eller sten og øer på skråningen.

AWD Automower®-modeller:

 • Før guidekabelet i en lige linje fra bunden af skråningen til toppen af skråningen for at opnå optimal trækkraft og minimere slitagen på græsset.
 • Hvis det ikke er muligt at lave en lige linje, skal du lægge guidekablet diagonalt på tværs af skråningen.
 • Anbring ikke guidekablet parallelt med skråningen, som vist på illustrationen. Det kan øge slitagen på græsset.

Øg trækkraften med rene hjul og terrænsæt

Rengør jævnligt hjulene for græs med en blød børste. Hvis der sidder meget græs fast på hjulene, kan plæneklipperen muligvis ikke komme op og ned ad skråningen som tilsigtet.

Der kan også fås et terrænsæt til de fleste modeller (tilbehør), der indeholder tunge baghjul, og hjulbørster, der sikrer fremragende trækkraft på skrånende plæner.

Automower®-terrænsæt

Juster indstillingerne

Aktivér hældningskontrol

De fleste Automower®-modeller har en funktion, der kaldes Hældningskontrol. Når funktionen er aktiveret, forbedres ydeevnen på stejle skråninger. Det er for at reducere plæneslitage i nærheden af guidekablet på skråningen. Hældningskontrol er aktiveret i fabriksindstillingen.

Hvis du vil ændre indstillingen for Hældningskontrol, skal du navigere til Indstillinger > Hældningskontrol > Brug hældningskontrol på plæneklipperens display.

Var denne artikel til hjælp?