1/1

Đầu cắt cỏ HUSQVARNA

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mô tả sản phẩm

Có thể lắp với máy cắt cỏ. Bao gồm cả thiết bị cắt và bộ bảo vệ.

Thông tin sản phẩm

Compare specifications and features with similar Husqvarna products.
So sánh

TA850/24 for 122LD, 125LDX, 128LDX, 323LD, 324LDX, 325LDX, 326LDX, 327LDX, 525LK

Mã vật phẩm: 537 35 35‑01

Dữ liệu sản phẩm
TA850/24 for 122LD, 125LDX, 128LDX, 323LD, 324LDX, 325LDX, 326LDX, 327LDX, 525LK
Mã vật phẩm: 537 35 35‑01
GTIN-13/EAN7391883080825

Máy xén cỏ