1/2

Đầu cắt cành tầm cao HUSQVARNA

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mô tả sản phẩm

Mở rộng thêm phạm vi tiếp cận khi cần thiết. Cắt các cành có độ dày khoảng 15 cm.

Thông tin sản phẩm

Compare specifications and features with similar Husqvarna products.
So sánh

PA1100 (All ex US50) for 122LD, 125LDX, 128LDX, 323LD, 324LDX, 325LDX, 326LDX, 327LDX

Mã vật phẩm: 537 18 33‑16

Dữ liệu sản phẩm
PA1100 (All ex US50) for 122LD, 125LDX, 128LDX, 323LD, 324LDX, 325LDX, 326LDX, 327LDX
Mã vật phẩm: 537 18 33‑16
GTIN-13/EAN7391883071090

Máy xén cỏ