1/1

Đầu cắt cước T35

 
 
 

Phiên bản sản phẩm

Phù hợp với kiểu máy
226R
236R
143R-II
M10 L
Mã vật phẩm: 578 44 63‑01
Trimmer head T35
M10 L
Mã vật phẩm: 578 44 63‑01
Trimmer head T35
M12 L
Mã vật phẩm: 578 44 64‑01
 
 
 
 
 
 

Mô tả sản phẩm

Được thiết kế độc quyền bởi Husqvarna, đầu cắt cước T35 có hệ thống cấp dây bán tự động mà chúng tôi còn gọi là Tap’n go. Dòng máy được cấp nguồn tự động khi đầu được đẩy xuống đất. Điều này có nghĩa là người dùng luôn kiểm soát được thời điểm cấp dòng và có thể cấp dòng trong khi làm việc với máy. Máy không cần phải tắt hoặc tháo dây nịt khi đang sử dụng