Brushcutter 336 RK grass blade close up
  1. Sprievodca
  2. Odporúčané výrobky
Príručky na používanie

Ako prestaviť krovinorez na nôž na trávu

Prechod z kosiacej struny na nôž na trávu na vašom krovinoreze Husqvarna je jednoduchý; stačí postupovať podľa týchto jednoduchých krokov. Ak vymieňate vyžínaciu hlavu vonku, vyberte si miesto, kde ľahko uvidíte malý nástroj alebo maticu, ak by vám spadli.

Podrobný sprievodca pri zmene na nôž na trávu

  1. Odstráňte vyžínaciu hlavu vložením poistného kolíka do malej hlavy na zadnej strane hlavy prevodovky. Otáčajte vyžínacou hlavou, až kým nezapadne na miesto.
  2. Odskrutkujte hlavicu kosačky otočením v smere pohybu hodinových ručičiek
  3. Umiestnite nôž na trávu navrch hnacieho disku
  4. Umiestnite podpornú misku na nôž na trávu
  5. Umiestnite podpornú prírubu na podpornú misku
  6. Utiahnite poistnú maticu otáčaním proti smeru hodinových ručičiek
  7. Poistný kolík opäť vložte do otvoru na druhej strane prevodovej hlavy. Pomocou nástrčkového kľúča utiahnite poistnú maticu otočením proti smeru hodinových ručičiek.