Easiest summer job in Finland 1
Pamācības un ceļveži

Zāliena izlīdzināšana – kā tas darāms?

Caurumu un bedru iemesli zālienā var būt dažādi. Dārzs ir dzīvs organisms, un kaut kas tajā notiek visu laiku. Dabiskas izmaiņas augsnes sastāvā un tās stabilitāte ir viena lieta, zemes darbi, ūdensžurku alas un kurmju rakumi - cita lieta.

Kas būtu darāms, lai izlīdzinātu zālienu?

Zāliena izlīdzināšana nav grūta, bet tā prasa pacietību, apņēmību un darbu. Neregulāras, mazas izmaiņas zālienā ir viegli labojamas ar esošo velēnu, ja tā ir labā stāvoklī – izgrieziet attiecīgu kvadrātu (vienmērīgi biezu velēnu, ne plānāku par 5 cm), noceliet to nost, bedri aizpildiet ar auglīgu augsni un novietojiet velēnas gabalu atpakaļ. Tad noblietējiet to ar kājām un nolaistiet. Pacēlumi zālienā ir likvidējami līdzīgā veidā, taču pēc velēnas pacelšanas paugurs jānorok un pēc tam atliek velēnu atpakaļ.

Lielas bedres vai ieplakas jāizlīdzina pakāpeniski

Ja zālienā ir izveidojušās ieplakas, to izlīdzināšana ir jāveic pakāpeniski. Sāciet to piepildīšanu ar smilšainu augsni, tad iesējiet zāliena sēklas un nolaistiet. Kad tiek izmantota augsne, svarīgi, ka tā nav pārlieku auglīga, lai tā nesablīvējas un neveido ’vāku’, kas vairāk kaitēs nekā palīdzēs. Atcerieties, šīs vietas nevajag blietēt! Ieteicams vienā piegājienā lietot ne vairāk kā 1-3 cm materiāla. Pirms ieklāt nākamo izlīdzinošo slāni, jāatļauj zālei paaugties. Ja nelīdzenumi zālienā ir lielāki un dziļāki, izlīdzināšanu jāveic vairākos piegājienos, ievērojot pakāpenisku izlīdzināšanu.

Ja efektam jābūt tūlītējam un skaistu zālienu vēlaties uzreiz, iesakām lietot paklājzālienu. Tad tam paredzētajā vietā izņem velēnu un sagatavo augsni. Paklājzālienu piegriež pēc vietas izmēriem un ievieto ar aprēķinu, ka, ieliekot jauno velēnu, tā ir par 1 cm augstāk kā pārējais zāliens. Tad, paklājzālienu pieblietējot, jūs iegūsiet līdzenu virsmu! Aplaistiet, mēslojiet un iespējami bieži pļaujiet savu zālienu, ja vēlaties, lai tas ir zaļš, blīvs un vienmērīgs.

  1. Līdziniet etapos: uzberiet zemes slāni, pārsējiet un ļaujat zālei paaugties, pirms uzklāt nākamo zemes slāni.
  2. Lai atvieglotu darbu: lietojiet apmaļu griezēju un izlīdzināšanas grābekli.

Ievērojot šīs lietas, jums drīz būs izskatīgākais zāliens apkaimē. Lai veicas!

125LDx edger