Pamācības un ceļveži

Kad un kā jāasina motorzāģa ķēde

Darbs ar trulu ķēdi ne tikai palielina degvielas patēriņu, bet arī paātrina tās nodilumu. Laimīgā kārtā no šīm problēmām iespējams vienkārši izvairīties, regulāri un pareizi uzasinot ķēdes.

Kas nepieciešams ķēdes uzasināšanai?

Instrumenti, kas nepieciešami, lai uzasinātu ķēdi.

 • Apaļā vīle
 • Plakanā vīle
 • Šablons
 • Celma skrūvspīles

Ņemiet vērā, ka dažādiem ķēdes veidiem ir atšķirīgas apaļās vīles un šabloni. Skatīt tabulu zemāk.

How to use a chainsaw Working with chainsaws, part 1

Asināšanas leņķi

Zobi jāasina atbilstoši šiem leņķiem.
 
 • Augšējās plāksnes asināšanas leņķis
 • Sānu plāksnes griešanas leņķis
 • Novīlēšanas leņķis
 • Dziļummēra uzstādījums
 
Leņķi var būt dažādi atkarībā no jūsu ķēdes veida. Asināšanas šablona izmantošana ir labākais veids kā uzasināt ķēdes zobus pareizā leņķī. Izmantojot asināšanas šablonu jums nav jādomā par dažādajiem leņķiem, lai sasniegtu labu rezultātu. Vienkārši ievērojiet norādījumus un iegūstiet griezējzobus precīzā leņķī.
Illustrations Use Chainsaw Book 1 Working with chainsaws, part 1 (2:3 ratio)

Cik bieži jāasina ķēde?

Ar laiku zāģa ķēde paliek neasa, pat tad, ja neesat iezāģējis priekšmetos, kas varētu to notrulināt (akmenī, augsnē u.c). Ķēde kļūst neasa, ja ķēde ir atsitusies pret akmeni, tā ir nekavējoties jāasina.
 
Ja ar ķēdes motorzāģi strādājat lielāko dienas daļu, iesakām uzasināt ķēdi katru reizi, kad uzpildāt degvielas bāku. Vieglāk ir asināt nedaudz, bet bieži, nevis asināt pēc ilgāka laika posma. Tādējādi nodrošinot lielāku precizitāti un produktivitāti.

Kā uzasināt ķēdi?

Mēs iesakām izmantot Husqvarna asināšanas šablonu, labākam rezultātam. Mēģiniet novīlēt pēc iespējas mazāk materiāla.
 
Vispirms atrodiet pašu īsāko zobu. Visi pārēji zobi ir jāasina atbilstoši īsākā zoba garumam.
 
 • Uzlieciet uz ķēdes asināšanas šablonu. Bultiņām uz asināšanas šablona ir jābūt vērstām ķēdes griešanās virzienā (virzienā uz smailes zobratu). Šablonam ir jāsaskaras ar ķēdi.
How to use a chainsaw Working with chainsaws, part 1
 • Izmantojiet apaļo vīli. Novietojiet vīli 90° leņķī pret asināšanas šablona rullīšiem. Asinot strādājiet ar abām rokām. Vīlei ir jābalstās uz abiem rullīšiem. Asiniet zobu virzienā no sevis, veicot vienmērīgas kustības.
 • Turpiniet, asinot katru otro zobu. Katrs griešanas zobs ir jānoasina tā, lai tas būtu ass. Ir svarīgi, lai visi griešanas zobi būtu vienādā garumā.
Working with chainsaws part 1
 • Kad ir noasināti visi griešanas zobi vienā pusē, atbrīvojiet skrūvspīles un nostipriniet sliedi no otras puses. Tādā pašā veidā noasiniet griešanas zobus no pretējās puses.
   
How to use a chainsaw Working with chainsaws, part 1

Asināšana mežā

Celma skrūvspīles ir noderīgs instruments zobu asināšanai mežā. Nostipriniet tās uz celma vai baļķa un fiksējiet sliedi tāpat, kā to darītu parastajās skrūvspīlēs un asiniet atbilstoši asināšanas norādījumiem.

Kā pareizi uzstādīt dziļummēru?

Dziļummēra uzstādījums nosaka, cik dziļi griešanas zobs griež. Ja dziļummēra uzstādījums ir ļoti zems, griezējs apstrādā nelielu koksnes daudzumu. 
 
Ja dziļummērs ir uzstādīts pārāk augstu, griešanas mehānisms pārāk dziļi iegriežas koksnē. Tas nozīmē, ka griezums būs agresīvāks un radīs lielākas vibrācijas. Līdz ar to palielinot atsitiena risku un pakļaujot ķēdes motorzāģi nevajadzīgai slodzei. Pie normālas slodzes dziļumu ar dziļummēru pārbaudiet ik pēc 3–5 ķēdes asināšanas reizēm. Pie intensīvas slodzes – pārbaudiet to biežāk. 
 
Dziļummēra instrumentu un plakano vīli izmantojiet, lai pārbaudītu un uzstādītu pareizu augstumu. Marķējumi “Soft” (mīksts) un “Hard” (ciets), kas iespiesti uz dziļummēra, apzīmē koksnes veidu - mīksta koksne (skuju koki) un cieta koksne (sasalusi koksne).

Kad nepieciešams nomainīt ķēdi?

Ķēde ir jānomaina, ja griešanas zoba garākās daļas garums ir īsāks par 4 milimetriem vai arī tad, ja pamanāt plaisas.