Automower 405X / 415X
Pamācības un ceļveži

Kā notiek Automower® izvēles, iegādes un uzstādīšanas process

Jaunas tehnikas iegāde parasti saistās ar zināmu sagatavošanās darbu. Proti, jāizpēta tirgus piedāvājums, tehnikas modeļu apskats un tehniskā specifikācija, funkcijas un visu beidzot cena. Bet kā izvēlēties piemērotāko tehniku, kas vēl nav tik ikdienišķa kā, piemēram, robotizētais zāles pļāvējs! Esam sagatavojuši atbildes uz būtiskākajiem jautājumiem kas atvieglos, robota iegādes plānošanu, uzstādīšanu un turpmāko uzturēšanu.

Pirmais Automower® izvēles parametrs ir esošā zāliena platība kvadrātmetros. Katram modelim tiek norādīta zāliena kvadratūra, uz kādu tas ir paredzēts. Ko tas nozīmē? – tā ir platība, kuru konkrētais Automower® modelis spēj UZTURĒT nopļautu, ja tas strādā maksimālo daudzumu darba stundu, kuras tam ir tehniski atvēlētas. Mazākajiem modeļiem ir rūpnīcas iestatījumi, kuri nosaka tā maksimālo darba laiku diennaktī. Kvadratūra vienmēr ir pirmais izvēles parametrs.

Nākamais punkts, kas ir jāizvērtē, ir zāliena sarežģītība – ar to saprotam esošā zāliena formas vienkāršību vai sarežģītību. Tas sevī iekļauj to, vai zāliens ir pavisam regulāras formas vai arī sadalīts vairākās atsevišķās zonās, kuras ir, vai arī nav, savstarpēji savienotas. Pie zāliena sarežģītības arī pieder visi objekti un to daudzums zālienā, kuri, ja tā var teikt, noslogo vai aizņem zālienu, kas summā palielina tā sarežģītības pakāpi. Tādi būs dobes, krūmi, lielāki un mazāki koki, ūdenskrātuves, kā arī celiņu izkārtojums tajā, u.c. pastāvīgi esoši objekti. Jo sadalītāks zāliens, un jo vairāk tajā ir dažādi objekti un ierobežojumi, jo vairāk zāliens ir uzskatāms par sarežģītu. Zāliena sarežģītība ir noteikti jāņem vērā, pat ja Automower® modelis sākotnēji atbilst platības parametriem. Situācija pie modeļa izvēles mainīsies, ja zāliens ir sarežģīts. Tas ir saistīts ar modeļa spēju uzturēt sarežģītas formas nopļautas. Pļāvējam ir jābūt iespējai nokļūt uz visām zāliena daļām, un pie sarežģītu zālienu formām būs vajadzīgs modelis, kurš izmanto vairāk par vienu virzošo vadu, kas ir patentēts Husqvarna risinājums, lai nogādātu Automower® uz šādām attālām un nodalītām zāliena daļām, kā arī, lai tas maksimāli viegli un ātri atgriežas atpakaļ uz uzlādes staciju, kad ir nepieciešama uzlāde. Un tādi gadījumi praksē ir diezgan daudz, kad ir jāizvēlas lielāks, inteliģentāks un veiktspējīgāks modelis, nekā būtu vajadzīgs, ja skatās tikai uz zāliena platību.

Tālāk ir jāzina, cik stundas diennaktī būs atvēlētas robota darbībai. Tas ir jāņem vērā, ja, piemēram, ir uzstādītas automātiskās laistīšanas iekārtas, kurām arī nepieciešams savs laiks darba veikšanai. Šis laiks, attiecīgi, tiks izņemts no Automower® darbības laika, kas samazinās tā spēju paspēt nopļaut tam atvēlēto zālienu. Ja šādu laika dalīšanas grafiku nav, tad mēs zinām, ka robots varēs strādāt visu tam atvēlēto laiku.

Automower® iegāde visērtāk ir veicama pie jums tuvākā Husqvarna izplatītāja, lai, vispirms, varētu izrunāt visus apstākļus, kuri varētu ietekmēt Automower® izvēli, ņemot vērā visu iepriekš minēto informāciju. Un, ja nepieciešams, arī apskatīt plānoto zālienu, lai Izplatītājam ir priekštats par situāciju, objektiem un iespējamo darbu daudzumu.

Automower® uzstādīšana ir nākamais solis, kad jau ir iegādāts piemērotākais modelis konkrētajam zālienam un apstākļiem. Ja zāliens ir mazs un salīdzinoši vienkāršs, tad arī lietotājs pats var uzstādīt savu Automower®, bet jāpiemin, ka Automower® komplektācijā neietilpst uzstādīšanas materiāli. Bet šajā gadījumā ir iespēja iegādāties uzstādīšanas komplektu, kas ir piemērots plānotājiem darbiem.

Ja zāliena izmērs ir ap 1000 m2 un lielāks, tad ieteiktu visus uzstādīšanas darbus uzticēt savam Husqvarna autorizētajiem izplatītājiem. Lielākajā daļā gadījumu lietotājam ir grūti paredzēt visus faktorus pareizai norobežojošā un virzošo vadu ieklāšanai un darbu secībai. Turklāt darot to pašam, visi vadi pie zemes ir jāpiestiprina ar skavām, kas ir ļoti laikietilpīgs process. Un gadījumos, kad radīsies kļūdas vadu ieklāšanā, tās būs jāatrod, lai instalācija darbotos. Husqvarna izplatītāji izmanto kabeļlikšanas iekārtas, kas vadus ierok aptuveni 5 cm dziļumā. Un arī gadījumos, kad vadi vēlāk varētu būt sabojāti, veicot dārza darbus, būs nepieciešama Husqvarna izplatītāja palīdzība bojājumu atrašanā un novēršanā.

Uzstādīšanas izmaksas tiek aprēķinātas atsevišķi, ko katrs Husqvarna izplatītājs noteiks atkarībā no uzstādīšanas sarežģītības, nepieciešamā vadu daudzuma, u.c. papildus darbu veikšanas, kuri var parādīties pie vadu ieklāšanas, piemēram, vadu ieklāšana zem bruģa celiņiem.

Iespējams, šī visa informācija izklausās ļoti sarežģīta, bet lieki nevajag satraukties, dodieties pie sava Husqvarna izplatītāja, visu izrunājiet, kopā apskatiet zālienu, un jūs noteikti nonāksiet pie vislabākā risinājuma. Un arī pēc sezonas jūs varēsiet savu pļāvēju nogādāt uz ikgadējo apkopi un nodot ziemas uzglabāšanā, lai tas būtu gatavs nākamajai sezonai.

Ar pieredzi un ieteikumiem dalījās Husqvarna tirdzniecības pārstāvis, Armands Šatrovskis.