Brushcutter 336 RK grass blade close up
  1. Ceļvedis
  2. Ieteicamie produkti
Pamācības un ceļveži

Kā nomainīt uz pļaušanas nazi krūmgriezim

Husqvarna krūmgriezim mainot no trimmera auklas uz pļaušanas nazi; vienkārši skatīties video un izpildiet šīs vienkāršās darbības. Ja trimmera auklu maināt ārā, noteikti dariet to vietā, kur var viegli atrast nokritušu nelielu instrumentu vai uzgriezni.

Pakāpeniskas norādes pļaušanas naža maiņai

  1. Noņemiet trimmera spoli, ievietojot fiksācijas tapu mazā galviņā pievada reduktora aizmugurē. Pagrieziet trimmera spoli, līdz tā nofiksējas vietā.
  2. Atskrūvējiet trimmera spoli, pagriežot to pulksteņrādītāju kustības virzienā.
  3. Novietojiet pļaušanas nazi uz piedziņas diska augšdaļas
  4. Novietojiet atbalsta apvalku uz pļaušanas naža
  5. Novietojiet atbalsta atloku uz atbalsta apvalka
  6. Nostipriniet bloķējošo uzgriezni, pagriežot to pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
  7. Vēlreiz ievietojiet bloķēšanas tapu pievada reduktora otrā pusē. Izmantojiet galatslēgu, lai pievilktu bloķējošo uzgriezni, pagriežot to pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.