1/1
 
 
 
 
 
 

Produkta apraksts

Plata un izturīga sniega lāpsta pagalmu, piebraucamo ceļu un celiņu tīrīšanai