Zales plaveji02.07.2024

Kā pārbaudīt un mainīt zāles pļāvēja asmeni

Šis ir raksts par to, kā pārbaudīt un nomainīt asmeni Husqvarna zāles pļāvējam. Ja vēlaties sameklēt informāciju par to, kā pārbaudīt un nomainīt asmeni Husqvarna zāles pļāvējā ar priekšējo pļaušanas bloku, noklikšķiniet šeit.

Lai uzturētu Husqvarna zāles pļāvēju labā darba stāvoklī, jāpārbauda un jānomaina asmens, ja tas ir bojāts vai salauzts.

Kā pārbaudīt asmeni zāles pļāvējā

Lai zāles pļāvējs pļautu kā paredzēts, regulāri pārbaudiet asmeņus.

BRĪDINĀJUMS. Veicot pļaušanas aprīkojuma apkopi, velciet aizsargcimdus. Asmens ir ļoti ass, un ar to var viegli sagriezties.

UZMANĪBU! Lai nepieļautu nejaušu zāles pļāvēja ar benzīna dzinēju iedarbināšanu, atvienojiet aizdedzes vadu no aizdedzes sveces.

UZMANĪBU! Lai nepieļautu nejaušu ar akumulatoru darbināma zāles pļāvēja iedarbināšanu, pagrieziet drošības atslēgu stāvoklī “0”, izņemiet akumulatoru un nogaidiet vismaz 5 sekundes.

 1. Pārbaudiet, vai pļaušanas aprīkojums nav bojāts vai ieplaisājis. Vienmēr nomainiet bojātu pļaušanas aprīkojumu.
 2. Aplūkojiet asmeni, lai redzētu, vai tas nav bojāts vai truls.

PIEZĪME. Ja asmens nav pareizi piestiprināts, zāles pļāvējs vibrēs vai pļaušanas rezultāts nebūs apmierinošs.

Bojāti asmeņi:

Kā nomainīt asmeni zāles pļāvējā

 1. Fiksējiet asmeni ar koka kluci.
 2. Izskrūvējiet asmens skrūvi un noņemiet atsperes paplāksni.
 3. Noņemiet asmeni.
 4. Pārbaudiet, vai nav bojāts asmens pārejas elements un asmens skrūve.
 5. Pārbaudiet, vai dzinēja ass nav saliekta.
 6. Kad piestiprināt jauno asmeni, vērsiet asmens saliekto galu pļaušanas pārsega virzienā.
 7. Pārliecinieties, vai asmens ir salāgots ar dzinēja ass centru.
 8. Fiksējiet asmeni ar koka kluci. Uzlieciet atsperes paplāksni un pievelciet skrūvi un paplāksni ar jūsu zāles pļāvējam atbilstošu griezes momentu. Informāciju skatiet lietošanas rokasgrāmatā.
 9. Pagrieziet asmeni ar roku un pārbaudiet, vai tas griežas brīvi.
 10. Iedarbiniet zāles pļāvēju, lai pārbaudītu asmeni. Ja asmens nav pareizi piestiprināts, zāles pļāvējs vibrēs vai pļaušanas rezultāts nebūs apmierinošs.
Vai šis raksts bija noderīgs?
Vai nepieciešama papildu palīdzība?