Οδηγίες και οδηγοί

Πώς να μιλήσετε στο Automower® με το Amazon Alexa

Η παρακάτω λίστα περιλαμβάνει υποστηριζόμενες φωνητικές εντολές όταν επικοινωνείτε με το Automower® μέσω του Amazon Alexa. Προσπαθήστε να αποφύγετε τον θόρυβο του περιβάλλοντος και μιλήστε φυσικά και καθαρά.

Για να γίνει αυτό ...Πείτε ...Εναλλακτικές λύσειςΕνέργεια
Έναρξη/Συνέχιση/Συνέχεια"Alexa, ask Automower to start"Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε τις λέξεις "resume" ή "continue"Το Automower συνεχίζει τη χλοοκοπή σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Αν δεν είναι εντός χρονοδιαγράμματος, δεν θα εκτελέσει χλοοκοπή μέχρι την επόμενη προγραμματισμένη εκκίνηση.
Παύση"Alexa, ask/tell Automower to stop"Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε τη λέξη "pause"Το Automower θα σταματήσει στην τρέχουσα θέση του.
Στάθμευση"Alexa, ask/tell Automower to park"Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις φράσεις "return home", "go back home" ή "take a break".Το Automower σταθμεύει μέχρι την επόμενη προγραμματισμένη διαδρομή.
Στάθμευση μέχρι νεότερης ειδοποίησης"Alexa, ask/tell Automower to park until further notice" Το Automower σταθμεύει και περιμένει την επόμενη εντολή, αγνοώντας τα χρονοδιαγράμματα.
Κατάσταση"Alexa, ask Automower about status"Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις φράσεις "what it is doing", "to check status" ή "What is Automower up to"Αναφέρει την πραγματική κατάσταση και τι κάνει το Automower τη συγκεκριμένη στιγμή. (Χωρίς πληροφορίες για την μπαταρία.)
Βοήθεια[Ανάλογα με το περιβάλλον] "I need some assistance"Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις φράσεις "Help" ή "What can I do"

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: Ενσωμάτωση Husqvarna Automower® και Smart Home

Ναι.
Εδώ μπορείτε να βρείτε έναν αναλυτικό οδηγό

Αυτήν τη στιγμή, τα μοντέλα Husqvarna Automower® X-line και τα μοντέλα που είναι εξοπλισμένα με κιτ Automower® Connect είναι τα μοναδικά προϊόντα που μπορείτε να συνδέσετε στα Google Home ή Amazon Alexa.

Όχι αυτήν τη στιγμή.

Σχετικά άρθρα

Εμφάνιση 10 από 104