1/1

Αντιολισθητικές αλυσίδες

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Περιγραφή προϊόντος

Παρέχουν καλή πρόσφυση όταν καθαρίζετε χιόνι.

Πληροφορίες προϊόντος

Compare specifications and features with similar Husqvarna products.
Σύγκριση

20x10-8"

Κωδικός είδους: 997 10 31‑10