Etuleikkuri11.2.2024

Ajoleikkurin moottoriöljyn vaihtaminen

Jotta ajoleikkuri toimisi optimaalisesti, moottoriöljy on vaihdettava joka vuosi. Se on paras tehdä ennen käyttökauden alkua.

Moottorin öljymäärän tarkastaminen

 1. Pysäköi kone tasaiseen paikkaan ja sammuta moottori.
 2. Avaa moottorin suojus.
 3. Kierrä mittatikku auki ja vedä se ylös.
 4. Pyyhi mittatikku puhtaaksi öljystä.
 5. Aseta mittatikku takaisin paikalleen ja kierrä se kiinni.
 6. Kierrä mittatikku auki, vedä se taas ylös ja tarkista öljytaso.
 7. Öljytason on oltava mittatikun merkkien välissä. Jos taso on ADD (Lisää) -merkin lähellä, lisää öljyä mittatikun FULL (Täynnä) -merkkiin asti.
 8. Lisää säiliöön öljyä mittatikun aukon kautta. Lisää öljyä hitaasti.
 9. Kiristä mittatikku asianmukaisesti ennen kuin käynnistät moottorin. Käynnistä moottori ja anna sen käydä joutokäynnillä noin 30 sekunnin ajan. Pysäytä moottori. Odota 30 sekuntia ja tarkista öljyn määrä uudelleen.

HUOMAUTUS: Varmista, että käytät ajoleikkurimallillesi suositeltua moottoriöljyä. Sen voi tarkistaa tuotteen käyttöohjeessa. Älä sekoita kahta erilaista öljytyyppiä.

Moottoriöljyn vaihtaminen

Jos moottori on kylmä, käytä moottoria 1–2 minuuttia ennen kuin tyhjennät moottoriöljyn. Näin moottoriöljy on lämmintä ja tyhjennys on helpompaa.

VAROITUS: Älä käytä moottoria pidempään kuin 1–2 minuuttia ennen moottoriöljyn tyhjentämistä. Moottoriöljy kuumenee voimakkaasti, ja kuuma öljy voi aiheuttaa palovammoja. Anna moottorin jäähtyä ennen kuin valutat moottoriöljyn pois moottorista.

VAROITUS: Jos moottoriöljyä joutuu iholle, pese öljy pois vedellä ja saippualla.

 1. Aseta moottorin tyhjennystulpan alle sopiva astia.
 2. Avaa tyhjennystulpan päässä oleva muovikorkki.
 3. Kiinnitä muoviletku tyhjennystulpan päähän valumisen estämiseksi.
 4. Käännä tyhjennystulppaa vastapäivään ja avaa se vetämällä.
 5. Poista mittatikku.
 6. Anna öljyn valua säiliöön.
 7. Kiinnitä tyhjennystulppa.
 8. Työnnä tyhjennystulppa takaisin paikoilleen ja sulje se kääntämällä myötäpäivään.
 9. Irrota muoviletku ja aseta tyhjennystulpan korkki.
 10. Irrota öljynsuodatin kiertämällä sitä vastapäivään.
 11. Voitele uuden öljynsuodattimen kumitiiviste kevyesti uudella öljyllä.
 12. Kierrä öljynsuodatinta käsin myötäpäivään, kunnes kumitiiviste on paikallaan. Kiristä suodatinta sitten vielä puoli kierrosta.
 13. Täytä öljyä hitaasti mittatikun aukon kautta. Käytä kuvan lämpötila-alueiden mukaista viskositeetiltaan sopivaa öljyä.
  VAROITUS: Älä sekoita kahta erilaista öljytyyppiä.
 14. Käynnistä moottori ja anna sen käydä joutokäyntinopeudella kolme minuuttia.
 15. Sammuta moottori ja varmista, ettei vuotoja ole.
 16. Lisää öljyä, sillä osa öljystä on nyt uudessa öljynsuodattimessa.
Oliko tästä artikkelista hyötyä?