1/1

Bộ đầu cắt cưa cắt cành tầm cao HUSQVARNA

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mô tả sản phẩm

Thông tin sản phẩm

Compare specifications and features with similar Husqvarna products.
So sánh

Pole saw head, All ex US50

Mã vật phẩm: 537 18 33‑11

Dữ liệu sản phẩm
Pole saw head, All ex US50
Mã vật phẩm: 537 18 33‑11
GTIN-13/EAN7391883071137

Cưa cắt cành cao