1/2
Thiết bị giũa

Dụng cụ tán xích

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mô tả sản phẩm

Để tán xích khi nối một mắt xích mới. Giữ đầu đột gọn, khỏe, trơn bằng cách mài, dũa bằng tay. Nên dùng với một bộ gá để cố định với một cái khoan điện để tán xích tốc độ cao. Được làm bằng thép hànl.