1/1
Lưỡi cắt cỏ

Lưỡi cắt 2 cạnh

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mô tả sản phẩm

Sử dụng với cỏ rậm rạp, dai và đối với cỏ dại.