1/1

Lưỡi cắt 2 cạnh

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mô tả sản phẩm

Sử dụng với cỏ rậm rạp, dai và đối với cỏ dại.

Thông tin sản phẩm

So sánh thông số kỹ thuật và tính năng với các sản phẩm Husqvarna tương tự.
So sánh

Multi 330-2 (1") / Ø330 mm

Mã vật phẩm: 578 44 51‑01

Dữ liệu sản phẩm
Multi 330-2 (1") / Ø330 mm
Mã vật phẩm: 578 44 51‑01
GTIN-13/EAN7391883725986