PRO Battery range 2024 incl. AM, Landscape
Novinky a médiá

Denník Financial Times opäť menoval spoločnosť Husqvarna Group lídrom v oblasti ochrany klímy

Skupina Husqvarna Group bola uznaná za „Klimatického lídra“ denníkom Financial Times tretí po sebe idúci rok. Skupina Husqvarna Group sa umiestnila na 74. mieste medzi tisíckami skúmaných európskych spoločností, čo ukazuje odhodlanie spoločnosti k znižovaniu emisií uhlíka pri postupnom obchodnom raste. Medzi švédskymi spoločnosťami sa skupina Husqvarna Group umiestnila na prvom mieste v kategórii Osobné a domáce výrobky.

Od roku 2021 zostavujú noviny Financial Times a spoločnosť Statista zoznam „Klimatických lídrov Európy.“ Tento prestížny rebríček zahŕňa európske spoločnosti, ktoré dosiahli významné zníženie v intenzite hlavných emisií medzi rokmi 2017 a 2022 (konkrétne emisií skleníkových plynov rozsahu 1 a 2 vzhľadom na príjmy). Tieto spoločnosti tiež spĺňajú ďalšie kritériá v oblasti ochrany klímy, ako sú transparentné hlásenie emisií kategórie 3, zníženie celkových emisií a spoločné úsilie. Skupina Husqvarna Group zlepšila svoje skóre na 100-bodovej stupnici zo 72,6 z minulého roka na 74,9.

„Náš záväzok k znižovaniu emisií uhlíka sa odráža na usilovnej práci v celom hodnotovom reťazci. Spolu s našimi dodávateľmi a zákazníkmi prechádzame na výrobky, ktoré sú vhodné pre nízkouhlíkové hospodárstvo,“ hovorí Calle Medin, vedúci oddelenia udržateľnosti skupiny Husqvarna Group.

Transformačná cesta skupiny Husqvarna Group je zrejmá v jej strategickom prechode z benzínových na elektrické riešenia. Spoločnosť si uvedomuje, že viac ako 90 % emisií pochádza z používania výrobkov koncovými používateľmi a zdôrazňuje kritickú dôležitosť elektrifikácie. Toto úsilie zdôrazňuje krátkodobý cieľ spoločnosti, kedy chce do roku 2026 elektrifikovať dve tretiny svojich výrobkov so spaľovacími motormi. Zo skromných 11 % v roku 2015 sa toto číslo zvýšilo na 43 %.

Ako sme už informovali, skupina Husqvarna Group znížila svoje emisie na polovicu od referenčného roku 2015, pričom zvýšila čistý obrat o 47 %.

Kompletný zoznam spoločností uznaných denníkom Financial Times a informácie o ich metodológii nájdete ‌‌tu‌‌.

Ak máte záujem dozvedieť sa viac, obráťte sa na:
Henrik Sjöström, vedúci oddelenia externej komunikácie
+46 727 15 77 85
press@husqvarnagroup.com