Príručky na používanie

Ako naštartovať benzínový vyžínač trávy

Štartovanie benzínového vyžínača trávy je rýchle a jednoduché. Postupujte podľa rýchlych krokov v tomto videonávode. Najprv pripravte karburátor stlačením pumpovacieho balónika päťkrát. Tým sa zabezpečí, že v motore je dostatok paliva na jeho naštartovanie. Aktivujte sýtič a potiahnite lanko štartéra, kým sa palivo v motore nezapáli. Po zastavení motora zatvorte sýtič a opätovne potiahnite lanko štartéra, kým sa motor nerozbehne. Zvýšte otáčky motora, aby ste dosiahli bežné otáčky.