Riešenie problémov s pripojením Bluetooth robotických kosačiek Automower®

Bluetooth zvyčajne poskytuje stabilné pripojenie medzi aplikáciou Automower® Connect a robotickou kosačkou, pokiaľ sa nachádzate vo vzdialenosti do 30 metrov od kosačky a medzi vami nie sú žiadne prekážky. Občas sa však môžu vyskytnúť problémy s párovaním alebo pripájaním k aplikácii Automower® Connect.

Riešenie problémov s pripojením Bluetooth

V mnohých prípadoch môže vyriešiť problém jednoduché reštartovanie kosačky alebo mobilného zariadenia. Ak problém aj naďalej pretrváva alebo sa vyskytuje často, môže byť potrebné ďalšie riešenie problémov. Náš sprievodca výrobkami vás prevedie týmto procesom a poskytne vám podrobné riešenia v závislosti od vašej konkrétnej situácie.

Otvoriť sprievodcu výrobkami

Ak nechcete použiť sprievodcu výrobkami, pozrite si nasledujúce informácie:

Všeobecné riešenie problémov

 • Vzdialenosť od kosačky: Uistite sa, že ste vo vzdialenosti do 5 metrov od kosačky a zostaňte nablízku, kým sa nedokončí párovanie.
 • Čas pripojenia: Pripojenie výrobku môže trvať určitý čas, najmä ak bola kosačka nedávno reštartovaná.
 • Pripojenie k inému zariadeniu: Skontrolujte, či je kosačka už pripojená k inému zariadeniu. Upozorňujeme, že modely kosačiek Automower® NERA podporujú dve pripojenia Bluetooth súčasne, všetky ostatné modely podporujú iba jedno.
 • Služby určovania polohy a prístup k rozhraniu Bluetooth: Skontrolujte v nastaveniach Bluetooth vo svojom telefóne a v aplikácii Automower® Connect, či je zapnutá funkcia Bluetooth. Používatelia systému Android by mali tiež zapnúť služby určovania polohy. Pozrite si článok Povolenie prístupu k službám určovania polohy a rozhraniu Bluetooth.
 • Reštartovanie mobilného zariadenia: Niekedy je potrebné reštartovať mobilné zariadenie, aby sa vyriešili dočasné softvérové chyby, ktoré môžu brániť pripojeniu Bluetooth.

 • Potvrdenie žiadosti na párovanie: Žiadosť na párovanie cez Bluetooth, ktorú je potrebné potvrdiť, môže byť na niektorých modeloch telefónov trochu nejasná. Nezmeškajte túto žiadosť.
 • Správna kosačka: Ak máte niekoľko kosačiek, kontrolou výrobného čísla sa uistite, že sa pokúšate pripojiť k správnemu výrobku (nachádza sa na typovom štítku výrobku).

Párovanie cez Bluetooth

 • Všeobecné pokyny nájdete v článku Ako pridať robotickú kosačku Automower® do služby Automower® Connect.
 • Režim párovania: Ak kosačka nie je v režime párovania, reštartujte ju. Reštartovanie spustí režim párovania cez Bluetooth na 180 sekúnd vo všetkých robotických kosačkách vyrobených po roku 2018.
 • Možnosť Connect@Home: Ak na displeji kosačky v rámci ponuky Príslušenstvo nie je dostupná možnosť Connect@Home, reštartujte kosačku. Reštartovanie spustí režim párovania cez Bluetooth na 180 sekúnd vo všetkých robotických kosačkách vyrobených po roku 2018.
 • Existujúce párovanie: Skontrolujte, či už nie je vaša kosačka spárovaná s vaším zariadením Automower® Connect:
  • Otvorte zoznam výrobkov, ktoré sú pripojené k vášmu zariadeniu cez Bluetooth: Pre používateľov telefónov iPhone: Vyberte položky Nastavenia > Bluetooth. | Pre používateľov systému Android: Potiahnite prstom nadol z vrchu obrazovky. Skontrolujte, či je pripojenie Bluetooth zapnuté.
  • Ak sa kosačka objaví na zozname, zrušte spárovanie so zariadením: Pre používateľov telefónov iPhone: Zrušenie párovania kosačky. | Pre používateľov systému Android: Zrušenie párovania kosačky.
  • Skúste znova spárovať zariadenie s kosačkou podľa pokynov v aplikácii Automower® Connect.

Problém stále pretrváva?

Ak ste vyskúšali vyššie uvedené postupy a pripojenie stále nefunguje, obráťte sa na miestneho predajcu značky Husqvarna.

Bolo tento článok užitočný?