Prečo kosí moja robotická kosačka Automower® len časti trávnika?

Niekoľko faktorov môže spôsobiť, že robotická kosačka Automower® neočakávane pokosí iba časť trávnika alebo vynechá určité oblasti. Ak chcete túto situáciu diagnostikovať a vyriešiť, zvážte nasledujúce kroky na riešenie problému:

Konektory nabíjacej stanice

Nesprávne konektory nabíjacej stanice môže spôsobiť, že kosačka bude fungovať len na určitých častiach trávnika. Uistite sa, že navádzací kábel je pripojený ku kolíku G1/G2/G3 na nabíjacej stanici, nie ku kolíku AR alebo AL.

Ako pripojiť ohraničovací a navádzací kábel do nabíjacej stanice.

Nastavenia pokrytia trávnika

Uistite sa, že nastavenia pokrytia trávnika v aplikácii Automower® Connect alebo na displeji kosačky zodpovedajú potrebám vašej inštalácie.

  • V aplikácii Automower® Connect: Vyberte možnosť Viac > Nastavenia > Inštalácia > Pokrytie trávnika.
  • Na displeji kosačky: Prejdite na možnosť Inštalácia > Pokrytie trávnika.

Pracovné oblasti a plány – technológia AIM

Týka sa iba robotických kosačiek s podporou technológie AIM.

Ak ste v aplikácii Automower® Connect deaktivovali plán pre Môj trávnik, kosačka bude kosiť len tie časti trávnika, ktoré sú pokryté naplánovanou pracovnou oblasťou. Akákoľvek časť trávnika, ktorá má pracovnú oblasť bez plánu, alebo nemá vôbec pracovnú oblasť, nebude pokosená.

Ak máte deaktivovaný Môj trávnik, vytvorte pracovné oblasti, ktoré pokrývajú celý trávnik, a vytvorte plány pre každú pracovnú oblasť podľa potreby.

Zakázané zóny – technológia AIM

Týka sa iba robotických kosačiek s podporou technológie AIM.

Kosačka nemá prístup do oblastí, ktoré ste v aplikácii Automower® Connect označili ako zakázané zóny.

V aplikácii skontrolujte zakázané zóny a odstráňte tie, ktoré nechcete.

Ak potrebujete ďalšiu pomoc s inštaláciou alebo prevádzkou kosačky Automower®, obráťte sa na miestneho predajcu značky Husqvarna.

Bolo tento článok užitočný?