Ako pripojiť ohraničovací a navádzací kábel do nabíjacej stanice Automower®

Po dokončení ukladania ohraničovacích a navádzacích káblov v rámci inštalácie kosačky Automower® je ďalším krokom pripojenie týchto káblov do nabíjacej stanice.

Pri pripájaní káblov do nabíjacej stanice postupujte podľa týchto krokov:

  1. Prichystajte si káble: Na pripojenie káblov použite konektory Automower®. Otvorte konektor Automower®, vložte doň kábel a potom konektor zatvorte pomocou klieští. Kábel odrežte tak, aby z každého konektora vyčnieval približne 1 až 2 cm kábla.

  1. Otvorte nabíjaciu stanicu: Nakloňte hornú časť nabíjacej stanice. V prípade modelov Automower® NERA musíte otvoriť aj dvierka na prednej strane nabíjacej stanice.

  2. Pripojte ohraničovací kábel: Zatlačte pravý konektor cez pravý otvor v nabíjacej stanici a upevnite ho na kovový kolík s označením AR. Opakujte tento postup s ľavým konektorom, pričom ten pripojte ku kolíku s označením AL.

  3. Pripojte navádzací kábel: Zatlačte konektor na kovový kolík s označením GUIDE, G1, G2 alebo G3. Počet dostupných kolíkov a podporovaných navádzacích káblov závisí od vášho konkrétneho modelu kosačky Automower®. Kosačky Automower® 320 NERA a 310E NERA majú tri konektory na navádzací kábel, ale podporujú len dva káble, preto je možné použiť len kolíky G1 a G2. Navádzací kábel pripojený ku konektoru G3 nebude fungovať. Na modeloch Automower® 410XE NERA, 430X NERA a 450X NERA sa dajú použiť všetky tri navádzacie káble.

  4. Upevnite nabíjaciu stanicu: Keď sú ohraničovací kábel a navádzacie káble zapojené do nabíjacej stanice, upevnite ju k zemi pomocou dodaných skrutiek.

Tip! Zvážte označenie káblov pomocou visačiek na káble, aby sa dali ľahko opätovne zapojiť, najmä v prípade, že nabíjacia stanica sa bude počas zimy skladovať vo vnútri.

Viac informácií o inštaláciách kosačiek Automower® nájdete v týchto článkoch, ako aj na videu nižšie:

Ako položiť ohraničovací kábel v inštalácii kosačky Automower®

Ako položiť navádzací kábel v inštalácii kosačky Automower®

Tip! Ak chcete zapnúť titulky, spustite prehrávanie videa a kliknutím na ikonu ozubeného kolieska otvorte nastavenia. Potom zvoľte možnosť „Titulky/CC“ a vyberte z dostupných jazykov.

O individuálnu pomoc týkajúcu sa robotickej kosačky Automower® neváhajte požiadať vášho miestneho predajcu značky Husqvarna.

Bolo tento článok užitočný?