Čo je funkcia EdgeCut a ako ju používať

Čo je funkcia EdgeCut?

EdgeCut je funkcia dostupná na kosačkách modelu Automower® 310E NERA a 410XE NERA, ktorá účinne pokosí okraje vášho trávnika, čím vám ušetrí čas a námahu.

Ako funguje funkcia EdgeCut?

 • V zadnej časti robotickej kosačky sa nachádza samostatný žací kotúč na kosenie okrajov. Má pevnú polohu vo výške 45 mm, ktorá umožňuje optimálne kosenie.
 • Funkcia EdgeCut sa aktivuje, keď sa kosačka priblíži k fyzickému alebo virtuálnemu ohraničeniu. Keď sa kosačka blíži k ohraničeniu, vykoná širokú otáčku zadnou časťou, čo umožňuje kotúču kosiť pozdĺž hranice.
 • Kosačka a žací kotúč striedajú smer rotácie, aby steblá trávy smerovali ku kotúču najvhodnejším spôsobom.
 • Funkciu EdgeCut je v prípade potreby možné vypnúť.

Funkcia EdgeCut a zakázané zóny

Funkcia EdgeCut sa aktivuje výhradne fyzickým alebo virtuálnym ohraničením. Zakázané zóny vytvorené pomocou technológie AIM (Automower® Intelligent Mapping) funkciu EdgeCut nespustia. Zakázané zóny vytvorené pomocou technológie EPOS™ sa považujú za virtuálne ohraničenie a funkciu EdgeCut spustia.

Dôležitosť presnej inštalácie

Presná inštalácia je základom na dosiahnutie optimálneho pokosenia okrajov trávnika.

Riaďte sa pokynmi na inštaláciu:

Používanie funkcie EdgeCut s existujúcou inštaláciou kosačky Automower®

Ak už máte nainštalovaný ohraničovací kábel na svojom trávniku, môže byť ťažké posúdiť, aká presná je celá inštalácia.

 • Ak sa ohraničovací kábel nachádza bližšie k prekážkam, ako je odporúčaná vzdialenosť, kosačka narazí do prekážky, ale vykoná EdgeCut.
 • Ak je ohraničovací kábel ďalej od prekážok, ako je odporúčaná vzdialenosť, viac trávy zostane nepokosenej. Na skrátenie takéhoto nedokosenia sa môže použiť funkcia „chod cez kábel“.

Kontrola a čistenie krytu kotúča EdgeCut.

Na zabezpečenie správneho fungovania je nevyhnutná pravidelná kontrola a čistenie krytu kotúča EdgeCut na robotickej kosačke Automower®. Ako často je potrebné čistiť kryt, závisí od rýchlosti hromadenia zvyškov trávy.
Kontrolujte kryt pravidelne a prezrite ho častejšie:
 • Na jar, keď tráva rastie rýchlejšie a je vlhká, pretože vtedy sa skôr nahromadí v kryte.
 • Na jeseň, keď sa môžu v kryte hromadiť mokré listy.

Ako čistiť kryt kotúča EdgeCut

Pri čistení krytu postupujte podľa týchto krokov:

 1. Používajte ochranné rukavice.
 2. Vypnite robotickú kosačku.
 3. Otočte kosačku hore nohami na čistom a mäkkom povrchu, aby sa predišlo poškriabaniu tela.
 4. Na odstránenie trávy použite kefu alebo tečúcu vodu z hadice.
 5. Nepoužívajte vysokotlakový čistič.

Viac o údržbe robotickej kosačky Automower® nájdete v článku Ako a kedy vymieňať nože na robotickej kosačky Automower®.

Obráťte sa na miestneho predajcu značky Husqvarna, ak potrebujete ďalšiu pomoc s kosačkou Automower®.

Bolo tento článok užitočný?