Ako vymeniť vyžínaciu strunu na vyžínači trávy alebo krovinoreze

Existuje viacero spôsobov, ako vymeniť vyžínaciu strunu na vyžínači trávy, v závislosti od modelu výrobku.

Výmena vyžínacej struny A15B

 1. Vyberte akumulátor.
 2. Stlačte poistku na oboch stranách naraz, aby ste mohli odstrániť kryt.
 3. Vyberte prázdnu cievku.
 4. Vložte novú cievku s vyžínacou strunou.
 5. Natočte cievku tak, aby bola vyžínacia struna zarovnaná s otvormi vyžínacej hlavy.
 6. Pretiahnite konce struny cez otvory.
 7. Založte kryt naspäť na vyžínaciu hlavu.
 8. Zatlačte tlačidlá po bokoch, čím predĺžite vyžínaciu strunu po nôž krytu vyžínacej hlavy.

Výmena vyžínacej struny R25B

 1. Vyberte akumulátor.
 2. Odrežte niekoľko metrov vyžínacej struny.
 3. Zarovnajte šípky na gombíku s puzdrom vyžínacej hlavy, ako je uvedené na obrázku.
 4. Zasúvajte vyžínaciu strunu do otvoru vo vyžínacej hlave, kým nevyjde z druhej strany.
 5. Dbajte na to, aby boli oba konce vyžínacej struny zarovnané a rovnako dlhé.
 6. Začnite navíjať vyžínaciu strunu otáčaním vyžínacej hlavy v smere hodinových ručičiek.
 7. Vyžínacia struna by mala siahať po nôž na kryte vyžínacej hlavy.

Výmena vyžínacej struny Rapid Replace™

 1. Zarovnať
 2. Zasunúť
 3. Zakrútiť

Výmena vyžínacej struny na akumulátorovom vyžínači

 1. Odoberte vyžínaciu hlavu zatlačením po stranách.
 2. Odhadovaná dĺžka struny závisí od typu vyžínacej hlavy a hrúbky vyžínacej struny.
 3. Zachyťte strunu do vyžínacej hlavy a pevne ju naviňte.
 4. Riaďte sa šípkami pre navíjanie struny.
 5. Prevlečte konce vyžínacej struny cez medzery.
 6. Založte vyžínaciu hlavu naspäť.
Bolo tento článok užitočný?