Ridery26. 3. 2024

Ako vymeniť palivový filter na kosačke so sediacou obsluhou

Ak chcete, aby kosačka so sediacou obsluhou optimálne fungovala, je potrebné dbať na to palivový filter fungoval správne. Ak je palivový filter poškodený, môžu sa vyskytnúť problémy so štartovaním kosačky alebo sa vám môže stať, že bude mať nižší výkon počas používania.

K tomu potrebujete:

  • ploché kliešte
  • tekutý čistiaci prostriedok
  • nový palivový filter

Ako vymeniť palivový filter

  1. Otvorte kryt motora, aby ste získali prístup k palivovému filtru.
  2. Stlačte palivovú hadicu, aby sa zabránilo rozliatiu.
  3. Pomocou plochých klieští posuňte hadicové svorky ďalej od filtra.
  4. Vytiahnite palivový filter z koncov hadíc. Môže dôjsť k úniku malého množstva paliva.
  5. Zatlačte nový palivový filter do koncov hadíc. Na konce palivového filtra naneste tekutý čistiaci prostriedok, aby sa filter ľahšie pripájal.
  6. Uistite sa, že filter je namontovaný správnym smerom. Šípkou smerom k motoru.
  7. Zatlačte hadicové spojky na palivový filter.
Bolo tento článok užitočný?