Ako vyčistiť vodný filter vo vysokotlakovom čističi

Pri používaní vysokotlakového čističa sa môže znečistiť a zablokovať vodný filter. K tomu dochádza pri častom používaní výrobku.

Ak sa vodný filter znečistí, môže to viesť k prerušeniu prívodu vody a z výrobku nemusí vytekať voda.

Odporúča sa čistiť vodný filter po každom použití.

Pri pripájaní k prívodu vody dbajte na správny postup, aby ste minimalizovali riziko zanesenia nečistôt zo záhradnej hadice do vodného filtra. To môže viesť k zablokovaniu a prípadnému poškodeniu výrobku.

Ako vyčistiť vodný filter vo vysokotlakovom čističi

UPOZORNENIE: Predtým, než začnete vykonávať údržbu na výrobku, otočte vypínač do vypnutej polohy (0) a odpojte elektrickú zástrčku od zdroja napájania.

  1. Odpojte spojku na prednej strane vysokotlakového čističa.
  2. Vytiahnite vodný filter z výrobku pomocou klieští.
  3. Vyčistite filter od nečistôt a prepláchnite ho pod prúdom vody z vodovodného kohútika.
  4. Vložte filter naspäť do vysokotlakového čističa a znovu naskrutkujte konektor.
Bolo tento článok užitočný?