Ako vyčistiť alebo vymeniť vzduchový filter na záhradnom traktore

Ak chcete udržať záhradný traktor Husqvarna v dobrom stave, vzduchový filter musí byť čistý a musí správne fungovať.

Znečistený alebo poškodený vzduchový filter môže spôsobiť problémy so štartovaním záhradného traktora alebo môže dôjsť k strate výkonu pri používaní.

K tomu potrebujete:

 • čistiacu kefku alebo stlačený vzduch.
 • nový vzduchový filter, ak je starý filter poškodený; uistite sa, že používate správny typ vzduchového filtra v závislosti od modelu vášho záhradného traktora.

Čistenie a výmena vzduchového filtra na záhradnom traktore

 1. Otočte oba gombíky o 1/4 otáčky proti smeru hodinových ručičiek.
 2. Odstráňte kryt vzduchového filtra.
 3. Opatrne vyberte vzduchový filter.

Ako vyčistiť penový vzduchový filter na záhradnom traktore

 • Vyberte penový vzduchový filter z kazety vzduchového filtra.
 • Vyčistite penový vzduchový filter jemným čistiacim prostriedkom.
 • Nechajte penový vzduchový filter vyschnúť.
 • Nainštalujte penový vzduchový filter okolo kazety penového vzduchového filtra.

Ako vyčistiť papierový vzduchový filter na záhradnom traktore

 • Udrite papierovým vzduchovým filtrom o tvrdý povrch.
 • Vyfúknite stlačeným vzduchom vnútrajšok papierového filtra.
  UPOZORNENIE: Ak sa vám nepodarí vyčistiť papierový vzduchový filter, musíte ho vymeniť za nový.
4. Namontujte nový vzduchový filter postupom v opačnom poradí.
Bolo tento článok užitočný?