Ako skontrolovať a vymeniť motorový olej v záhradnom traktore

Ak chcete, aby záhradný traktor Husqvarna optimálne fungoval, je potrebné každý rok vymeniť motorový olej. Je najlepšie tak spraviť pred začiatkom sezóny.

Ako skontrolovať hladinu motorového oleja v záhradnom traktore

 1. Zaparkujte výrobok na rovnej ploche a zastavte motor.
 2. Otvorte kryt motora.
 3. Uvoľnite olejovú mierku a vytiahnite ju von.
 4. Očistite olej z olejovej mierky.
 5. Znova zasuňte mierku a dotiahnite ju.
 6. Uvoľnite a vytiahnite olejovú mierku a odčítajte hladinu oleja.
 7. Hladina oleja musí byť medzi značkami na olejovej mierke. Ak je úroveň v blízkosti značky ADD (Pridať), doplňte olej po značku FULL (Plné).
 8. Olej doplňujte cez otvor, v ktorom je uložená olejová mierka. Olej doplňujte pomaly.
 9. Pred naštartovaním motora olejovú mierku správne dotiahnite. Naštartujte motor a nechajte ho bežať na voľnobeh približne 30 sekúnd. Zastavte motor. Počkajte 30 sekúnd a znova skontrolujte hladinu oleja.

POZNÁMKA: Musí sa použiť odporúčaný typ motorového oleja pre konkrétny záhradný traktor. Môžete si ho overiť v návode na obsluhu. Nemiešajte dva rôzne typy oleja.

Ako vymeniť motorový olej v záhradnom traktore

Ak je motor studený, naštartujte ho na 1 až 2 minúty pred vypustením motorového oleja. Takto sa motorový olej zahreje a ľahšie sa vypustí.

UPOZORNENIE: Pred vypustením motorového oleja nenechávajte motor bežať dlhšie ako 1 – 2 minúty. Motorový olej sa veľmi zahreje a mohol by spôsobiť popáleniny. Nechajte motor vychladnúť pred vypustením oleja.

UPOZORNENIE: Ak sa motorový olej dostane na telo, očistite zasiahnutú časť mydlom a vodou.

 1. Pod vypúšťací uzáver oleja podložte nádobu.
 2. Odoberte hadicu na vypustenie oleja z držiaka a prestrčte hadicu na vypustenie oleja cez medzeru.
 3. Vytiahnite olejovú mierku.
 4. Odstráňte koncový uzáver olejového vypúšťacieho ventilu na hadici na vypustenie oleja a nechajte motorový olej vytiecť do nádoby.
 5. Po vypustení všetkého oleja založte koncový uzáver na olejový vypúšťací ventil.
 6. Ak má motor olejový filter, vymeňte ho. Podrobný postup je uvedený v časti nižšie.
 7. Olej nalejte pomaly do otvoru s olejovou mierkou. Používajte olej s viskozitou, ktorá je v súlade s rozsahom teplôt na obrázku.

  UPOZORNENIE: Nemiešajte rozličné druhy oleja.
 8. Namontujte olejovú mierku.
 9. Použitý motorový olej zlikvidujte.
Bolo tento článok užitočný?