Reťazové píly26. 3. 2024

Ako namontovať lištu a reťaz na reťazovú pílu

Správna montáž vodiacej lišty a reťaze na reťazovú pílu má zásadný význam pre správne fungovanie vášho výrobku. Správnu a jednoduchú montáž si môžete pozrieť vo videách.

Ako namontovať vodiacu lištu a reťaz na reťazovú pílu

 1. Ak máte akumulátorovú reťazovú pílu, vyberte akumulátor.
 2. Uistite sa, že brzda reťaze je deaktivovaná.
 3. Pred manipuláciou s reťazou si nasaďte ochranné rukavice.
 4. Najprv odstráňte matice vodiacej lišty z upevňovacích kolíkov. Po odstránení matíc vodiacej lišty odstráňte kryt spojky.
 5. Zoberte vodiacu lištu, nasaďte ju na kolíky a zasuňte ju čo najviac dozadu.
 6. Zoberte reťaz a ubezpečte sa, že rezacie zuby sú otočené správnym smerom.
 7. Nasuňte reťaz okolo spojky a na hnacie koliesko.
 8. Trochu ho roztočte, aby ste sa uistili, že reťaz je na hnacom koliesku.
 9. Vložte vodiace články reťaze do vodiacej lišty.
 10. Po nasadení na vrch vodiacej lišty reťaz obtočte okolo hnacieho kolieska na lište.
 11. Aby ste sa uistili, že reťaz je správne umiestnená, hnacie koliesko trochu roztočte.
 12. Kolík na napínaciu skrutku na kryte spojky musí byť v otvore pre vodiacu lištu. Vložte matice naspäť a utiahnite ich rukou.
 13. Zoberte si nástrčný kľúč, chyťte koniec vodiacej lišty, držte ho hore, vložte kľúč do napínacej skrutky a otočte ju v smere hodinových ručičiek.
 14. Keď reťaz vôbec nevisí, ubezpečte sa, že má stále voľný pohyb, a dotiahnite matice vodiacej lišty späť nadol.

Upozorňujeme, že na videu jezobrazený špecifický konkrétny model reťazovej píly. Ak sa váš model odlišuje, pozrite si návod na obsluhu alebo sa obráťte na autorizovaného predajcu.

Ako odstrániť vodiacu lištu a reťaz z reťazovej píly

 1. Ak máte akumulátorovú reťazovú pílu, vyberte akumulátor.
 2. Uistite sa, že brzda reťaze je deaktivovaná, potiahnutím dozadu.
 3. Demontujte matice vodiacej lišty z kolíkov. Po odstránení matíc vodiacej lišty odstráňte kryt spojky.
 4. Pred manipuláciou s reťazou si nasaďte ochranné rukavice.
 5. Odoberte reťaz z vodiacej lišty a hnacieho kolieska.
 6. Odoberte vodiacu lištu.

Upozorňujeme, že na videu jezobrazený špecifický konkrétny model reťazovej píly. Ak sa váš model odlišuje, pozrite si návod na obsluhu alebo sa obráťte na autorizovaného predajcu.

Prečo moja nová reťaz nepasuje do drážky na vodiacej lište reťazovej píly?

Bolo tento článok užitočný?