Ako importovať údaje Husqvarna Fleet Services™ do programu Microsoft Excel

Keď exportujete údaje zo služby Husqvarna Fleet Services™, vytvorí sa súbor csv, ktorý je možné importovať do ďalších aplikácií, ako napr. Microsoft Excel. V programe Microsoft Excel môžete z údajov vytvoriť grafy a tabuľky s využitím zariadení a podobne.

Ako importovať údaje csv do programu Microsoft Excel

  1. Otvorte zošit programu Microsoft Excel.
  2. Vyberte položky Údaje > Z textového súboru/súboru CSV.
  3. Vyhľadajte súbor CSV, ktorý ste stiahli zo služby Husqvarna Fleet Services™ a ktorý chcete importovať.
  4. Kliknite na možnosť Otvoriť.

Poznámka: Dbajte na to, aby ste súbor otvárali ako dokument csv a so znakovou sadou File Origin 65001:Unicode (UTF-8) predtým, než kliknete na Načítať, aby boli údaje prenesené do zošita programu Microsoft Excel.

Po importovaní súborov csv do programu Microsoft Excel môžete z údajov vytvoriť grafy a tabuľky, napríklad s priemerným využitím zariadení, využitím zariadení za deň, alebo kedy boli využívané.

Ak sa rôzne súbory csv importujú do jedného zošita Microsoft Excel, môžete medzi jednotlivými súbormi csv vytvárať vzťahy pomocou doplnku PowerPivot. To vám umožní ešte podrobnejšiu diagnostiku.

Bolo tento článok užitočný?