X-COM Active

Udržujte svoje zariadenie v najlepšom stave

Pre správne fungovanie vášho zariadenia na ochranu sluchu, by sa hygienické diely mali vymieňať každých šesť mesiacov a všetky opotrebované diely po opotrebovaní. Náš sortiment absorbentov, vankúšikov do uší, pohodlných vankúšikov a hygienických súprav vám pomôže udržať ochranu sluchu vo výbornej kondícii.

Campaign additional Chainsaw 592 XP

Čo je to SNR?

SNR alebo (Single Number Rating) je hodnota, ktorá sa používa na kvantifikáciu schopnosti redukovať hluk na zabezpečenie ochrany sluchu. Predstavuje mieru útlmu hluku v decibeloch (dB), ktorú poskytuje zariadenie na ochranu sluchu. SNR zohľadňuje výkonnosť chráničov sluchu pri rôznych frekvenciách a poskytuje jedinú hodnotu, ktorá zjednodušuje komunikáciu o ich účinnosti. Vyššia hodnota SNR znamená väčšie zníženie hluku.