Terrain wheel: AMC in-app
Pamācības un ceļveži

Kā Automower uzstādīt apvidus riteņu komplektu

Ja jūsu dārzā ir izveidojušās rises, vai jūsu dārzā ir nogāzes, apvidus riteņu komplekts palīdzēs Automower® nodrošināt nepieciešamo sniegumu. Šis ceļvedis parādīs, kā vienkārši aprīkot robotizēto zāles pļāvēju ar apvidus komplektu. Apvidus komplektu iespējams uzlikt 300. un 400. sērijas Automower®.

Husqvarna 300. sērijas robotizētajiem zāles pļāvējiem Automower:

Darbu secība nomaiņai uz apvidus riteņiem:

 1. Ievietojiet plakano skrūvgriezi zem riteņa skrūves vāciņa, paceliet to uz āru un noņemiet to
 2. Ar atbilstošu muciņas atslēgu atskrūvējiet riteņa uzgriezni
 3. Noņemiet riteni un aizvietojiet ar apvidus riteni
 4. Zem uzgriežņa palieciet paplāksni, pirms pievilkt to ar atbilstošu muciņas atslēgu
 5. Uzlieciet riteņa skrūves vāciņu.

Darbu secība apvidus riteņu birstīšu nomaiņai:

 1. Atveriet augstuma regulēšanas nodalījuma pārsegu uz Automower® augšējā paneļa
 2. Nospiediet divas (2), katru savā pusē, zem pārsega esošo stiprinājuma skavu uz iekšu, lai atbrīvotu augšējo vāku. Aizveriet augstuma regulēšanas nodalījuma vāku.
 3. Izlieciet augšējo pārsegu, pastumjot to no aizmugures uz priekšu, tajā pašā laikā ar otru roku paceļot vāka vidu uz augšu. Veiciet to pašu arī pārsega otrā pusē.
 4. Pavelciet pārsegu uz aizmuguri, lai to noņemtu
 5. Ievietojiet četrkantīgo uzgriezni plastmasas korpusā
 6. Ievietojiet no augšas birstīti, tai paredzētajā spraugā
 7. Uzlieciet plastmasa skavu uz birstītes un uzgriežņa, pievēršot uzmanību tam, ka ir kreisās un labās puses skavas – L kreisā puse, R labā puses, skatoties no aizmugures uz priekšu.
 8. Ielieciet skrūvi un pievelciet to, izmantojot atbilstošu TORX atslēgu.
 9. Uzlieciet augšējo pārsegu, vispirms ievietojot priekšējo daļu, tad nedaudz izliecot malējās daļas, ievietot tās atbilstošajos stiprinājumos. Tas izdarāms abām pusēm. Nostipriniet vidējo daļu, vienlaicīgi uzspiežot abām pusēm no augšas, līdz pārsegs nofiksējas

Husqvarna 400. sērijas robotizētajiem zāles pļāvējiem Automower:

Darbu secība apvidus riteņu montāžai:

 1. Apgāziet Automower® ar riteņiem uz augšu
 2. Ievietojiet plakano skrūvgriezi zem riteņa skrūves vāciņa, paceliet to uz āru un noņemiet to
 3. Ar atbilstošu muciņas atslēgu atskrūvējiet riteņa uzgriezni
 4. Noņemiet riteni
 5. Ielieciet četrkantīgo uzgriezni stiprinājumā
 6. Uzlieciet birstītes turētāju, un pieskrūvējiet to cieši ar atbilstošu TORX atslēgu, pievēršot uzmanību tam, ka ir kreisās un labās puses turētāji – L kreisā puse, R labā puses, skatoties no aizmugures uz priekšu.
 7. Ielieciet birstīti turētājā, un pieskrūvējiet, izmantojot atbilstošu seškanšu atslēgu.
 8. Uzlieciet apvidus riteni
 9. Uzlieciet paplāksni, un pievelciet uzgriezni, izmantojot muciņas atslēgu
 10. Uzlieciet riteņa skrūves vāciņu.