1/5
Εγκατάσταση ρομποτικού χλοοκοπτικού

Κιτ εγκατάστασης για Automower

Παραλλαγή προϊόντος

Number of Connector included
Σύρμα οδηγός
 
 
 
 
 
 

Περιγραφή προϊόντος

Κιτ εγκατάστασης που περιλαμβάνει καλώδιο οριοθέτησης, πλαστικά πασσαλάκια, συνδέσμους βάσης φόρτισης και συνδέσμους καλωδίου, κατάλληλα για τον κήπο σας. Κιτ μικρού μεγέθους - Κατάλληλο για ανοιχτές εγκαταστάσεις μέχρι και 800 m2 ή περίπλοκες εγκαταστάσεις μέχρι και 400 m2. Κιτ μεσαίου μεγέθους - Κατάλληλο για ανοιχτές εγκαταστάσεις μέχρι και 2000 m2 ή περίπλοκες εγκαταστάσεις μέχρι και 1000 m2. Κιτ μεγάλου μεγέθους - Κατάλληλο για ανοιχτές εγκαταστάσεις μέχρι και 5000 m2 ή περίπλοκες εγκαταστάσεις μέχρι και 2500 m2.