Service Workshop

Kvalita a dlhodobá funkčnosť vďaka aktívnej údržbe

Keď prinesiete svoje zariadenie na vykonanie servisu k autorizovanému predajcovi značky Husqvarna, vykoná ho plne kvalifikovaný odborník špeciálne vyškolený na prácu s daným zariadením, a to v plne vybavenej dielni s na mieru prispôsobenými nástrojmi za pomoci výlučne originálnych náhradných dielov Husqvarna.

Väčšina dielní ponúka všetky servisné balíky za pevné ceny. Pre každé zariadenie Husqvarna ponúkame podrobný servisný plán podľa rôznych časových intervalov. Servis zariadení v odporúčaných intervaloch umožňuje ich optimálnu prevádzku a minimalizuje náklady spojené s nečakanou odstávkou.

Vaše nástroje však v neposlednom rade vydržia dlhšie a udržia si slušnú hodnotu na ďalší predaj, keď nastane čas ich vymeniť.

Service photos

Pevné intervaly údržby a každodenná údržba

Vďaka pravidelnej preventívnej údržbe u miestneho predajcu môžete zamedziť budúcim poruchám zariadenia v dôsledku opotrebovania, únavy materiálu či nesprávnych nastavení. Nielen, že tak môžete využívať všetky výhody spojené s bezpečným a plne funkčným zariadením, alebo zároveň predĺžite jeho životnosť, znížite prevádzkové náklady a zamedzíte jeho odstávke.

Stroje značky Husqvarna vedú náročné životy v neľahkých podmienkach. Na zaručenie optimálnej funkčnosti je nevyhnutné ich udržiavať. V návode na používanie nájdete zoznam odporúčaných servisných úkonov. Dodržiavaním týchto servisných intervalov ušetríte čas a predídete nákladnému neplánovanému prerušeniu plánov.

Husqvarna Care for professionals - Front mowers
Kontrola Husqvarna pred dodaním
Vďaka službe kontroly pred dodaním môžete počítať s tým, že svoj produkt Husqvarna dostanete v stave pripravenom na použitie. Všetky bezpečnostné prvky produktu budú skontrolované a ich plná funkčnosť overená.
Service in shop
Odborný servis
Predajcovia a technici Husqvarna majú skúsenosti a odborné znalosti certifikované v rámci pravidelných školení Husqvarna University.
Automower service
Servisné kontrolné zoznamy
Po servisnom úkone vás autorizovaný dealer Husqvarna bude informovať o prácach vykonaných na vašom stroji.

Ponuka služieb

Po náročnej pracovnej sezóne udržiavania trávnika v dokonalej forme je vaša kosačka Automower® pripravená na svoju dávku servisu a údržby. Autorizovaný predajca značky Husqvarna s kompletnými servisnými službami vám ponúkne servis na tej najvyššej úrovni. Nasledujúce služby a odporúčané originálne diely sú súčasťou našej základnej ponuky služieb pre kosačky Husqvarna Automower®.

 • Čistenie/umývanie
 • Elektronická diagnostika (automatický test)
 • Softvér, aktualizácia
 • Nože, výmena
 • Test fungovania akumulátora (automatický test)
 • Nabíjanie batérie
 • Bezpečnostné funkcie, testovanie
 • Kontrola funkčnosti

Pozrite si aj našu ponuku služieb pre kosačky Automower® mimo prevádzky, ktorých súčasťou je aj zimné skladovanie. O prípadné ďalšie ponuky služieb požiadajte predajcu, keďže na rôznych miestach môžu byť k dispozícii ďalšie možnosti.Odporúčame zariadenie raz za rok priniesť k predajcovi. Pomôžete tým zabezpečiť optimálny výkon, maximálnu prevádzkyschopnosť a dlhodobé ekonomické výhody spojené s vlastníctvom produktu Husqvarna v optimálnej forme.

Autorizovaný predajca značky Husqvarna s kompletnými servisnými službami vám ponúkne servis na tej najvyššej úrovni. Nasledujúce služby a odporúčané originálne diely sú súčasťou našej základnej ponuky služieb pre reťazové píly Husqvarna.

 • Čistenie
 • Zapaľovacia sviečka, výmena
 • Vzduchový filter a vstrekovanie, kontrola
 • Chladiaci systém atď., kontrola
 • Palivový filter, výmena
 • Olejový systém, kontrola a čistenie
 • Rezné zariadenie, kontrola
 • Reťazové koliesko, kontrola
 • Karburátor, nastavenie alebo aktualizácia softvéru
 • Bezpečnostné funkcie, testovanie
 • Kontrola funkčnosti

O prípadné ďalšie ponuky služieb požiadajte predajcu, keďže na rôznych miestach môžu byť k dispozícii ďalšie možnosti.

Odporúčame zariadenie raz za rok priniesť k predajcovi. Pomôžete tým zabezpečiť optimálny výkon, maximálnu prevádzkyschopnosť a dlhodobé ekonomické výhody spojené s vlastníctvom produktu Husqvarna v optimálnej forme.

Autorizovaný predajca značky Husqvarna s kompletnými servisnými službami vám ponúkne servis na tej najvyššej úrovni. Nasledujúce služby a odporúčané originálne diely sú súčasťou našej základnej ponuky služieb pre kosačky Husqvarna.

 • Čistenie/umývanie
 • Zapaľovacia sviečka, výmena
 • Vzduchový filter, kontrola
 • Motorový olej, výmena
 • Nôž, ostrenie a vyváženie
 • Akumulátor, nabitie (ak sa používa)
 • Ovládanie, kontrola
 • Kontrola funkčnosti

O prípadné ďalšie ponuky služieb požiadajte predajcu, keďže na rôznych miestach môžu byť k dispozícii ďalšie možnosti.

Odporúčame zariadenie raz za rok priniesť k predajcovi. Pomôžete tým zabezpečiť optimálny výkon, maximálnu prevádzkyschopnosť a dlhodobé ekonomické výhody spojené s vlastníctvom produktu Husqvarna v optimálnej forme.

Autorizovaný predajca značky Husqvarna s kompletnými servisnými službami vám ponúkne servis na tej najvyššej úrovni. Nasledujúce služby a odporúčané originálne diely sú súčasťou našej základnej ponuky služieb pre záhradné traktory Husqvarna.

 • Čistenie/umývanie
 • Zapaľovacia sviečka, výmena
 • Vzduchový filter, kontrola
 • Motorový olej, výmena
 • Palivový filter, výmena
 • Remene, kontrola
 • Kryt nožov, kontrola
 • Nože, ostrenie a vyváženie
 • Bezpečnostný vypínač, kontrola
 • Žacie ústrojenstvo, nastavenie
 • Nabíjanie batérie
 • Ovládanie, kontrola
 • Kontrola funkčnosti

O prípadné ďalšie ponuky služieb požiadajte predajcu, keďže na rôznych miestach môžu byť k dispozícii ďalšie možnosti.

Odporúčame zariadenie raz za rok priniesť k predajcovi. Pomôžete tým zabezpečiť optimálny výkon, maximálnu prevádzkyschopnosť a dlhodobé ekonomické výhody spojené s vlastníctvom produktu Husqvarna v optimálnej forme.

Autorizovaný predajca značky Husqvarna s kompletnými servisnými službami vám ponúkne servis na tej najvyššej úrovni. Nasledujúce služby a odporúčané originálne diely sú súčasťou našej základnej ponuky služieb pre ridery Husqvarna.

 • Čistenie/umývanie
 • Zapaľovacia sviečka, výmena
 • Vzduchový filter, kontrola
 • Motorový olej, výmena
 • Palivový filter, výmena
 • Remene, kontrola
 • Kryt nožov, kontrola
 • Nože, ostrenie a vyváženie
 • Bezpečnostný vypínač, kontrola
 • Žacie ústrojenstvo, nastavenie
 • Nabíjanie batérie
 • Ovládanie, kontrola
 • Kontrola funkčnosti

Pri odovzdaní ridera do servisu nezabudnite vziať aj jeho servisnú knižku. V servisnej knižke sú uvedené záznamy o čase a spôsobenie vykonania profesionálnych servisných úkonov na rideri. Autorizované servisy predajcov značky Husqvarna uvedené v servisnej knižke ridera v nej vytvoria záznam s pečiatkou ako dôkaz o vykonaní servisného zásahu. Servisná knižka je dôležitým dokumentom v prípade uplatňovania záruky a mala by byť neustále priložená pri rideri.

O prípadné ďalšie ponuky služieb požiadajte predajcu, keďže na rôznych miestach môžu byť k dispozícii ďalšie možnosti.

Odporúčame zariadenie raz za rok priniesť k predajcovi. Pomôžete tým zabezpečiť optimálny výkon, maximálnu prevádzkyschopnosť a dlhodobé ekonomické výhody spojené s vlastníctvom produktu Husqvarna v optimálnej forme.

Autorizovaný predajca značky Husqvarna s kompletnými servisnými službami vám ponúkne servis na tej najvyššej úrovni. Nasledujúce služby a odporúčané originálne diely sú súčasťou našej základnej ponuky služieb pre vyžínače a krovinorezy Husqvarna.

 • Čistenie
 • Zapaľovacia sviečka, výmena
 • Vzduchový filter, kontrola
 • Chladiaci systém atď., kontrola
 • Palivový filter, výmena
 • Rezné zariadenie, kontrola
 • Kužeľový prevod, kontrola
 • Pohonný systém, kontrola/mazanie
 • Karburátor, nastavenie alebo aktualizácia softvéru
 • Bezpečnostné funkcie, testovanie
 • Kontrola funkčnosti

O prípadné ďalšie ponuky služieb požiadajte predajcu, keďže na rôznych miestach môžu byť k dispozícii ďalšie možnosti.

Odporúčame zariadenie raz za rok priniesť k predajcovi. Pomôžete tým zabezpečiť optimálny výkon, maximálnu prevádzkyschopnosť a dlhodobé ekonomické výhody spojené s vlastníctvom produktu Husqvarna v optimálnej forme.

Autorizovaný predajca značky Husqvarna s kompletnými servisnými službami vám ponúkne servis na tej najvyššej úrovni. Nasledujúce služby a odporúčané originálne diely sú súčasťou našej základnej ponuky služieb pre akumulátory Husqvarna

 • Čistenie
 • Elektronická diagnostika (CST)
 • Aktualizácia firmvéru (akumulátor a zariadenie)
 • Test funkčnosti akumulátora
 • Akumulátor, nabitie
 • Bezpečnostné funkcie, testovanie
 • Kontrola funkčnosti
 • Chladiaci systém, kontrola
 • (Rezné zariadenie, kontrola)
 • (Reťazové koliesko, kontrola)

O prípadné ďalšie ponuky služieb požiadajte predajcu, keďže na rôznych miestach môžu byť k dispozícii ďalšie možnosti.

Odporúčame zariadenie raz za rok priniesť k predajcovi. Pomôžete tým zabezpečiť optimálny výkon, maximálnu prevádzkyschopnosť a dlhodobé ekonomické výhody spojené s vlastníctvom produktu Husqvarna v optimálnej forme.

Autorizovaný predajca značky Husqvarna s kompletnými servisnými službami vám ponúkne servis na tej najvyššej úrovni. Nasledujúce služby a odporúčané originálne diely sú súčasťou našej základnej ponuky služieb pre snehové frézy a kultivátory s úzkymi radlicami Husqvarna.

 • Zapaľovacia sviečka, výmena
 • Motorový olej, výmena
 • Brzdový kolík, kontrola
 • Ventilátor a závitovka, kontrola
 • Ovládanie, kontrola
 • Kontrola funkčnosti

O prípadné ďalšie ponuky služieb požiadajte predajcu, keďže na rôznych miestach môžu byť k dispozícii ďalšie možnosti.

Automower installation
Inštalácia kosačky Husqvarna Automower®
Aj keď si môžete kosačku Automower nainštalovať sami, odporúčame jej inštaláciu zveriť miestnemu predajcovi. Ten má potrebné skúsenosti a školenia na vykonanie tejto úlohy najefektívnejším spôsobom. Väčšina predajcov ponúka službu inštalácie, tak ich požiadajte o cenovú ponuku pre vaše zariadenie.
Viac informácií o inštalácii kosačky Automower®
Service Automower
Servis kosačiek Husqvarna Automower®
Servisné balíky pre kosačky Husqvarna Automower® môžu ponúknuť všetko od aktualizácie softvéru, cez výmenu nožov a bezpečnostné testy až po prémiové možnosti ako zimné skladovanie a kontroly u zákazníka.
Service Workshop
Zimné skladovanie kosačiek Husqvarna Automower®
Zimný hotel pre kosačky Automower®, ktorý ponúkame v rámci servisného balíka pre kosačky Automower®, predstavuje ideálne riešenie na zaručenie rovnakého špičkového výkonu aj v ďalšej sezóne. V rámci tohto servisu vaše zariadenie skontrolujeme, očistíme, navoskujeme a uložíme v teplom, suchom prostredí.
Viac informácií o zimnom skladovaní kosačiek Automower®