Zablokovaná nabíjacia stanica – chybové hlásenie Automower®

Hlásenie Zablokovaná nabíjacia stanica sa zobrazí napríklad vtedy, keď je kontakt medzi nabíjacou doskou a kontaktnými platničkami nedostatočný a výrobok sa viackrát pokúsil o nabíjanie.

Časté príčiny:

  • Prístup do nabíjacej stanice blokujú predmety, napríklad lístie alebo hračky.
  • Nabíjacia stanica nie je nainštalovaná na rovnom povrchu.
  • Kontaktné platničky a nabíjacia doska je potrebné vyleštiť, aby sa odstránil zoxidovaný povrch.
  • Navádzací kábel nie je správne položený v dokovacej oblasti. Navádzací kábel umiestnite v rovnej čiare v minimálnej vzdialenosti 2 m pred nabíjacou stanicou.

Náš sprievodca výrobkami vám pomôže nájsť riešenie pre váš prípad.

Otvoriť sprievodcu výrobkami

Bolo tento článok užitočný?