Teplota akumulátora mimo hraničných hodnôt – chybové hlásenie kosačky Automower®

Robotická kosačka Automower® je navrhnutá tak, aby fungovala v špecifických teplotných rozsahoch. Ak teplota akumulátora prekročí tieto hraničné hodnoty, kosačka zobrazí hlásenie Teplota akumulátora mimo hraničných hodnôt. To znamená, že teplota akumulátora je príliš vysoká alebo príliš nízka na prevádzku kosačky.

Keď sa toto hlásenie zobrazí, vo väčšine prípadov nie je potrebné robiť nič. Robotická kosačka Automower® obnoví svoju plánovanú prevádzku, keď sa teplota akumulátora vráti späť do prijateľného rozsahu.

Ak sa toto hlásenie zobrazuje často pri nabíjaní, môže to znamenať, že vaša nabíjacia stanica je vystavená nadmernému teplu alebo priamemu slnečnému žiareniu. Zvážte premiestnenie nabíjacej stanice do tieňa. Jedným z efektívnych riešení je domček Husqvarna Automower®. Toto príslušenstvo poskytuje vašej robotickej kosačke ochranu pred dlhodobými účinkami dažďa a slnečného žiarenia počas nabíjania.

Podrobnejšie informácie nájdete v našich materiáloch o nabíjacej a prevádzkovej teplote robotických kosačiek Automower® a osvedčených postupoch pre umiestnenie nabíjacej stanice v rámci inštalácie kosačky Automower®.

Ak potrebujete individuálnu pomoc s robotickou kosačkou, obráťte sa na svojho miestneho predajcu značky Husqvarna.

Bolo tento článok užitočný?